Skovly

Ålborgvej 35. Ifølge brandforsikringsprotokollen fra 1874-75 var det grundmurede stuehus med stråtag nyopført i 1875. Det tidligere stuehus var i bindingsværk med stråtag. Stuehuset ligger mod syd. Om længerne siger brandprotokollen: vestre længe i bindingsværk med stråtag, nordre og østre længer i kampesten og bindingsværk med stråtag.

Udateret foto af Skovly. Det må stamme fra 1950'erne.

Luftfotos 1939-61

Ved det udaterede billede af Skovly ovenfor har vi gættet på, at det er fra 1950'erne. Billedet er taget fra jorden. For at komme en datering af dette billede lidt nærmere har vi samlet en serie luftfotos af Skovly fra 1939, 1949, 1951, 1952 og 1961. Vi starter med at sammenligne tagene og kan se, at der indtil 1949 var stråtage over det hele. På billederne fra 1951 og 1952 er der plader på halvdelen af stuehustaget, og i 1961 er alle stråtage skiftet ud med plader. Konklusionen er, at vores dateringsgæt på jordbilledet var rigtigt. Det er fra 1950'erne, hvor halvdelen af stuehuset havde pladetag. Dernæst vender vi os til den separate sidebygning mod øst. På de fire første billeder står den frit. Først på billedet fra 1961 er den blevet sammenbygget med den øvrige gård. For det tredje studerer vi hønsene. I 1951 gik de i en hønsegård ved siden af laden, mens der i 1952 var blevet bygget et fritstående hønsehus. Skorstenes, vinduers og døres placering er uforandret i hele perioden fra 1939 til 1961. På billedet fra 1961 står gårdejerparret ved havedøren, konen med forklæde, sammen med en pige og spejder mod fotoflyet. En lille hund ser interesseret til fra vejen.

1939

Stråtag på alle længer.

1949

Stråtag på alle længer.

1951

Tagplader på halvdelen af stuehuset.

1952

Tagplader på halvdelen af stuehuset samt på en del af østre længe.

1961

Tagplader på alle længer undtagen nordre længe.

Skovly på Ålborgvej, tegnet i 1992 af Ellen Valentin, der i et par menneskealdre tegnede og beskrev landbrugsejendomme, maskinstationsforretninger, godser og historiske bygninger, bl.a. til bladet Landbrugs-Nyt.