Skåningegård

Skåningevej 6, matrikelnummer 22a.

Skåningegård. Matrikelnr. 22a. Sylvest Jensen Luftfoto 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Ejer: Thorvald Skaaning. Beskrivelse fra Spilcker, 1946.