Skåningegård

Skåningevej 6, matrikelnummer 22a. Den udflyttede gård blev i starten kaldt Wengesgaard. Det fremgår af brandforsikringens taksationsprotokol fra 1808.

Skåningegård. Matrikelnr. 22a. Sylvest Jensen Luftfoto 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Ejer: Thorvald Skaaning. Beskrivelse fra Spilcker, 1946.