Sølyst

I Realregisteret ser det ud til, at H.P. Olsen har

Sølyst på Hougårds Banke 1, matr. 37c, 37d, fra 1924.

1924-1945 Hans Peter Olsen. Derefter følger

1945-1948 Karl Børge Thomsen

og

1948-1973 Svend Nielsen

1973- Skifteretsattest for Inge Rigmor Irene Nielsen

I de indskannede tingbøger 1927-2000 ser vi det samme billede.


Lidt nord for Sølyst lå der engang en vindmølle.

Sølyst på Hougårdsbanke 1 på et Sylvest Jensen luftfoto fra 1949. Der er flere andre luftfotos af ejendommen.