Møllegården

Udsnit af et større billede af Bogø Møllegård fotograferet fra nordsiden. Til dette typiske præsentationsfoto fra 1897 har man hidkaldt fotograf Anton Rasmussen fra Stubbekøbing. Den hvidklædte møller er nok Aksel Breitenstein, som står ved siden af sin hustru Anna Cathinka Petersen Svan, der sidder med parrets førstefødte Johannes, født 1896. De tre øvrige voksne kan være møllerens søskende. Originalen findes i Møllegårdens samling.

Møllegården i forgrunden til venstre med to skorstene. Dette foto kan dateres til perioden 1904-1907. Dateringen er foretaget ud fra den antagelse, at billedet er taget fra Kostskolens vestre tårn, som blev opført i 1904, og ud fra, at møllens magasinbygning fra 1907 endnu ikke er bygget. I baggrunden ses nogle af de bådsmandshuse, der brændte i 1921.

Bogø Møllegård set fra havesiden med møllen i baggrunden til højre. Udateret, men efter 1913. Den hvidklædte møller bærer stråhat med sort bånd. Foto A(xel) Rasmussen, Nysted.

Møllegården set fra syd, udateret. Formentlig omkring 1900. Møllerfamilien opstillet til fotografering. Hovedindgangen fra gårdsiden er endnu ikke etableret. Stakit med to portaler foran kostskolen. Fra familien Caspersens samling.

Udsigt over Bogø fra møllen i 1912. Kostskolens vestre tårn blev bygget i 1903 og det nordre tårn i 1908-09. Det søndre tårn mangler på billedet. Det kom først til i 1914.

Møllegården i arkitekt Holger Schmidts streg, 1993. Fra hans hæfte "Postkort fra Bogø", der blev udgivet som privattryk i 1996.

Jørn Windfeld Lunds fotos ved restaurering 1963-64

Jørn Windfeld Lund var omkring 1963-64 arkitekt for Sandager Jeppesen i forbindelse med restaureringen af Møllegården på Bogø. I den forbindelse optog han disse billeder. Foruden tegnestue i København havde Jørn Windfeld Lund i en kort årrække tegnestue i Stege.

Billederne har vi modtaget af arkitektens søn, professor Niels Windfeld Lund.


Malerier af Møllegården

Udateret maleri af Møllegården. Fotografiet er modtaget fra Hanne Lauenborg Breitenstein, der har arvet maleriet efter sine farforældre Johannes og Dagmar Breitenstein.

Maleri fra 1925 af Bogø Møllegård fra havesiden. Foto modtaget af Poul Lauenborg Breitenstein.