Luemosegård

Vesterskovvej 27. Blandt ejerne af Luemosegård kan nævnes Oluf Stub (8.6.1907-21.11.1990), gift med Selma Doris Stub (15.8.1916-31.7.2009). Før dem Rasmus og Rasmine Stub.

Luemosegård på Sylvest Jensen luftfoto fra 1952

Rasmus Stub

Rasmine Stub

Selma og Oluf Stub

Selma og Oluf Stub med Ebbe og Anne-Lise

Fire af døtrene fra Luemosegård med en gæst i midten. De står foran Luemosegårds mølle, som væltede i en storm, formentlig lidt før 1940. Billedet antages at være fra begyndelsen af 1920'erne.

Luemosegårds mølle lå ifølge målebordsbladene ca. 65 m øst for den østligste ladegavl og ca. 75 m syd for Vesterskovvej.

Arbejde på Luemosegård

Aage Lockenwitz, Gitte Jørgensen og Selma Stub ved høsttide, ca. 1960.

Tørvegravning i 1938

Frokost under tørvegravning på Luemosegård, ca. 1938. Siddende fra venstre ser man Oluf Stub, Herman Hansen, ukendt, Anker Jensen og gårdejer Rasmus Rasmussen Stub.

På vej til tørvegravning på Luemosegård. Fra venstre er det gårdejer Rasmus Rasmussen Stub, Herman Hansen, ukendt person, Oluf Stub og Anker Jensen.

Radrensning 1960

Mekaniseringen har holdt sit indtog på Luemosegård. Oluf Stub ved rattet og "lille Emil", der tit hjalp til på gården, på radrenseren. I baggrunden ses betonfundamentet til stubmøllen, som var væltet omkring 1939.

Selma Stub pudser æg

Æggene gøres klar til levering med en specialbørste med fint slibepapir.

Gårdbeskrivelse efter 1978