Lindegård

Adressen er Fruekildevej 13, matr. 27. På Original 1-kortet fra 1809 og i sogneprotokollen var ejeren Rasmus Stisen.

En søn af Rasmus Jørgensen Stub på Enggården, Peter Rasmussen Stub, født 1846, blev efter sit ægteskab med Trine Hansdatter ejer af Lindegården og blev sognefoged. Hans tre sønner var Hans Bille, samt Vigand og Johannes Stub. De to sidste blev ejere af henholdsvis matr. 18a og matr. 12. 

Lindegården ligger på Fruekildevej 13, Bogø. Matr. nr. 27a.

Lindegården på et luftfoto fra 1961 med Mønbroen i horisonten.