Holmegård

Topbanneret viser et udsnit fra sognekort af 1817

Beskrivelse fra 1946

1946: Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Den daværende ejer, Søren Møller, havde overtaget gården i 1928. Hans datter Rosa blev gift med den næste ejer, Jørgen Damsbo.

Luftfoto 1949

Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Roekørsel i midten af 1940'erne

Holmegård. Søren Møller med et læs roer på gummivogn. Formentlig midten af 1940'erne. Gummivognene kom først til Bogø, da dæmningen var bygget.

Holmegårds køer ved dæmningen

Holmegårds sortbrogede køer ved Bogødæmningen. Foto fra Jørgen Damsbo.

Rosa Damsbo i malkerummet

Rosa Damsbo under rengøring af den store køletank.

Kort beskrivelse af Holmegårds historie ved Jørgen Damsbo

"Holmegård" (Grønsundvej 591)

Gården er udstykket fra Gundernæsgård (Grønsundvej 600), hvorfra også Fruekildegård (Fruekildevej 8) er udstykket.

Det er sket omkring 1865-1875, og det var en søn fra Grønsundvej 600 som fik Holmegård, og en datter som fik Fruekildevej 8.

De første beboere på Holmegård var:

Kristian Holm

Om han var gift, ved jeg ikke. Efter nogle år mageskifter han gård med sin bror, som havde Farøvej 1, og nye ejere af Holmegård blev:

Rasmus Holm og Severine Holm.

Rasmus havde sejlet på de 4 Verdenshave.

I 1906 blev gården solgt i fri handel til:

Vilhelm Olsen og Mariane Olsen.

De kom fra Østmøn. Gården blev i 1928 overtaget af datter og svigersøn:

Søren Møller og Sara Møller.

Og igen i 1955 blev det datter og svigersøn, som købte Holmegård:

Jørgen Damsbo og Rosa Damsbo.

Der var et areal på 15,6 ha til gården, da vi overtog den. I 1976 købte vi jorden fra Fruekildevej 8, og i 1978 jorden fra Grønsundvej 600, så vi i alt havde ca. 33 ha. Vi drev et landbrug med korn, sukkerroer og sortbrogede malkekøer.

I 1955 startede vi med at sælge hestene og købe en grå Ferguson. Vi havde mange gode år med den store udvikling, der var i landbruget, men tiderne var blevet sådan, da vi solgte, at det krævede mere jord at sikre en levevej ved landbruget. Da vi gik på pension i 1997, solgte vi jorden til:

Lisbet og Per Klog,

og i 1998 bygningerne til:

Rose og Niels Aadal Rasmussen

Bogø, 16. januar 2014, sign. Jørgen Damsbo

Brand på Holmegård i 1891


Holmegårds brand, den 22. juli 1891. Gården nedbrændte til grunden.

Stubbekøbing Avis, 23. juli 1891

Permanent henvisning til dette indhold.