Hanemosehus

Hanemosehus var i 1946 en gård med 10 tdr. land jord, 1 hest, 4 køer, 3 stk. ungkvæg og 11 svin.

Parcellist Richard Jensen, f. 1906, overtog familiebruget i 1930. Han var gift med Olga Jensen.

Hanemosehus var den lange, smalle matrikel 36c på Farøvej 18.

På dette Geoplan-luftfoto fra 1973 er Hanemosehus under nedrivning.