Højstedgård

Skøde til Peder Jørgensen Stub, 12.5.1855. Skøde til Axel Thorsen i 1899. Skøde til Axel Thorsens enke, Line Thorsen, i 1909. Skøde fra Line Thorsen til Frederik Vilhelm Larsen i 1920. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124638,18373892

I 1932-matriklen står gårdejer Frederik V. Larsen som ejer af matr. nr. 7a.

I 1950-matriklen står Vilhelm Larsen som ejer af matr. nr. 7a.

Der bliver lyst skøde på matr. nr. 7a (6079 m2) den 6.4.1954 fra Sine (Line?) Thomsen til Thormod Hansen.

Gårdmaleri af Højstedgård, Bogø Hovedgade 110.


Fra gårdspladsen på Højstedgård. Tv. Michael og Mai-Liss Jensen, th. Bjarne Hansen.