Fruekildegård

Helgården, hvorfra Fruekildegård er udstykket, havde matrikelnummer 29. Ved opdeling af matriklen blev der plads til tre gårde: Gundernæs (Grønsundvej 600), Holmegård (Grønsundvej 591) og Fruekildegård (Fruekildevej 8). Helgården på matrikel 29 var opstået ved udflytning af den gamle gård nr. 8 på Bogø Hovedgade 138.

Fruekildegård på Fruekildevej 8, ca. 1914. Lars Peter Petersen (1866-1955) og hans kone Alma Martine Petersen, født Hansen (1874-1966), yngste søster til den berømte Grønlands-skipper Julius Hansen. Her drev Lars Peter og hans far før ham kombineret landbrug og smedje. På billedet ses Lars Peter og Alma Martine med deres fem børn, Sigfred, Oswald, Gothardt, Thyra og Rigmor. Huset står stadig med sine oprindelige dimensioner og skorstensplacering, men vinduernes udformning er helt ændret.

Ved den almindelige vurdering i 1932 stod Lars Peter Petersen som ejer af matriklerne 27g, 29c, 29e 29f, 29h, 43b, 56.

Ved folketællingen i 1940 var Alma Martine og Lars Peter flyttet til matrikel 105, som ikke er nem at placere, da den er angivet uden litra. Formodentlig var der tale om en ejendom på vestsiden af Bogø Hovedgade.

Ligeledes ved folketællingen i 1940 er Gudrun og Otto Johannes Nielsen registreret på matrikel 27g, en smal grund nord for matrikel 29c, ud mod Fruekildevej, fra indkørslen til Fruekildevej 8 og ned til svinget. Som det ses nedenfor, indgik matrikel 27g i parrets besiddelser ved vurderingen i 1950.

Ved den almindelige vurdering i 1950 var ejerparret Gudrun (1915-76) og Otto Johannes Nielsen (1898-1962). De stod som ejere af matriklerne 29c, e, f,h, 27g.

Alma Martine Hansen som ca. 18-årig. Hun blev gift som 24-årig den 2. juni 1899 med Lars Peter Petersen.

Tegning af Gundernæs og Fruekildegård fra 1957

Sognepræst Helge Rasmussen fra Jelling besøgte jævnligt Senius og Tulle på Gundernæs om sommeren. Hans tegning af Gundernæs t.v. og Fruekildegård t.h. er fra juni 1957. Stien i forgrunden førte ned til Senius' eng. Den blev kaldt Fægangen. Tegningen tilhører Villy Damsbo.

Spor af smedevirksomhed

I dag er der stadig spor af, at der er blevet skoet heste på ejendommen. Dels er der flere tomme papkasser, der har indeholdt hestesko. De stammer fra hesteskofabrikken i Delsbo i Sverige. Dels er der skrotbunker med gamle hestesko i den gamle stald. Den smedje, der hørte til ejendommen, skal have ligget nede i svinget, men der er ikke spor af den på noget matrikel-eller sognekort. Derimod er den markeret med en påskrift på både de høje og lave målebordsblade, men uden nogen klar placering. Ifølge mundtlige udsagn var der ikke nogen smedje i 1957. Her nedenfor et udsnit af de lave målebordsblade (1901).

Fra de lave målebordsblade (1901). Med lidt god vilje kan man antage, at den lidt tykkere sorte klat i selve svinget markerer smedjen. Den røde klat viser Fruekildevej 8.

Luftfotografier

Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kgl. Bibliotek.

Odense Luftfoto, 1951. Det Kgl. Bibliotek.

Sylvest Jensen Luftfoto, 1961. Det Kgl. Bibliotek.

Gravsted på Bogø Kirkegård, Lars Peter og Alma Martine

Bogø Kirkegård, tæt ved kirkens kor. Gravsted for Lars Peter Petersen og Alma Martine Petersen.