Enggård

Interiørbillede fra den fine stue, "øverstestuen" på Enggården, der ligger på Bremavej 3, Bogø. Ifølge bagsideteksten er billedet fra ca. 1910-11. Siddende til venstre ses gårdens ejere Hans Jørgen Jørgensen Stub, ca. 50 år, og Mette Stine (Kirstine) Jørgensen, ca. 45 år; siddende til højre deres plejedatter Minna Karla Nielsine Jørgensen, f. 18. november 1893, og Kristian Rasmussen Holm, f. 25. maj 1889, søn af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen Holm på Sparegården, som Minna og Kristian senere overtog. Parret blev viet den 29. november 1912 i Bogø Kirke. Stående i midten Kristian Nielsen, formentlig karl på gården. Kvinden i baggrunden er tjenestepigen Jakobine Petrine Petersen, kaldt Bine. Arkiv: Dines Bogø.

Billedet er fra ca. 1910-11 og taget samme dag som interiørbilledet. I midten ses gårdens ejere Hans Jørgen Jørgensen Stub, ca. 50 år, og Mette Stine (Kirstine) Jørgensen, ca. 45 år; stående til venstre deres plejedatter Minna Karla Nielsine Jørgensen, f. 18. november 1893, og Kristian Rasmussen Holm, f. 25. maj 1889, søn af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen Holm på Sparegården, som Minna og Kristian senere overtog. Parret blev viet den 29. november 1912 i Bogø Kirke. Yderst til højre Kristian Nielsen, formentlig karl på gården. Kvinden med forklædet er tjenestepigen Jakobine Petrine Petersen, kaldt Bine. Arkiv: Dines Bogø.

Enggården, Bremavej 3. Maleri af Hugo Grum, 1945. Fra Gyda Nielsens samling.

Enggården ligger på Bremavej 3, matrikelnummer 18a og havde et jordtilliggende på 24 tdr. land ager og 12 tdr. land eng. Ifølge Kaj Larsens optegnelser var gårdens længer fra 1850, mens stuehuset var opført ca. 1870.

Se Ettie Andersens erindringer om sin barndom på Enggården.

Fjordgården, Enggård og Bredemadegård på de høje målebordsblade, som blev produceret i perioden 1842-99. Kortene er håndkoloreret.

Beskrivelse fra 1946

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946. Det viste luftfoto er fra 1939.

Enggården i 1954 på et Svend Andersen luftfoto. Det Kongelige Bibliotek.

Enggården på et farvelagt Sylvest Jensen-luftfoto fra 1952