Bremagård

Et luftfoto af Bremagård fra 1939.

Niels Frederiksen erhvervede Bremagård på Bremavej 1 i 1912. I 1946 blev dens jordtilliggende angivet til 53 tdr. land, og der var en besætning på 5 heste, 15 køer, 10 stk. ungkvæg, 15 svin og 2 får.

Viggo Frederiksen overtog sine forældres gård den 1. august 1947. Samtidig ansatte han Agnete Albrekt som husbestyrerinde, en ansættelse der ophørte i 2000, da Agnete fyldte 80 år.

Viggo Frederiksen drev Bremagård, indtil han solgte den i 2010.

Beskrivelse fra 1946

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Fjordgården, Enggård og Bredemadegård på de høje målebordsblade, som blev produceret i perioden 1842-99. Kortene er håndkoloreret.