Bondegård

Bondegård er også blevet kaldt Birkemosegård. Adressen er Vesterskovvej 39, matrikel 24a.

Beskrivelse fra 1946

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Matrikel 24a på de høje målebordsblade

Marie Olsen, f. Bille, gift med Øjvind Olsen fra Holmegården i 1918.

I nogle år drev de Bondegård på Vesterskovvej, matr. 24a. Så flyttede de til Møllely i Bogø Hovedgade, over for møllen. Øjvind var også fisker og havnefoged. I vores årsskrift for 2017 fortæller Freddy Jørgensen en anekdote, der viser, at Marie var rap i replikken:

"I købmand Tjørnebys bagbutik samledes gamle skippere ofte og snakkede om løst og fast og mindedes gamle dage til søs. Sidst i 1920’erne var det tiden for den årlige eksamen på navigationsskolen, og censorerne kom sejlende ned fra København. De gik imidlertid på grund på Tolken mellem Møn og Falster.

Det snakkede man meget om i købmand Tjørnebys bagbutik. I baggrunden stod en lille kone med flæser og tørklæde og lyttede. Hun hed Marie, og da hun var gift med en fisker, der hed Øjvind Olsen, blev hun i daglig tale kaldt Marie Øjvind. Hun sagde så: ”De skulle have taget en lokal med, sådan en som Øjvind.” Tjørneby indvendte: ”Jamen det er erfarne navigatører, som har sejlet overalt på verdenshavene.”

Hvortil Marie Øjvind svarede: ”Skal du lære Øjvind navigation. Øjvind som har sejlet til Ærø og Warnemünde.”"