Billernes gård

Her ses beskrivelsen af Billernes Gård i Spilckers oversigtsværk fra 1946. Billernes Gård er matrikel 16b. I dag Grønsundvej 615A og 615B.


Billernes Gård 1947.

Billernes Gård 1949. Sylvest Jensen Luftfoto.

Møllen på Billernes Gård lå nord for gården, men syd for den moderne Grønsundvej. Ved møllen Christian (f. 1857), og hans kone Line (f. 1858) og Else (parrets datter, f. 1901). 

Kristian Petersen Bille og hustruen Peterline Andersen Sørensen var blevet viet på Bogø den 9. december 1887. Med hunden ses parrets datter, Else Kirstine Bille, f. 22. maj 1901. Kristian havde fået skøde på gården i 1886 fra Peder Hemming Hansen Bille.

Billes gårdmølle var opført i 1872 og opkaldt efter bygherren. Den var først tækket med strå, men fik senere spåndækning. Det ser ud til at være en paltrokmølle.

Den væltede i en storm i 1946. Dateringen af møllen stammer fra Anna Marie Lebech-Sørensen: Vindmøller og Vandmøller i Danmark, bind 4, 2009, s. 47.

Møllens placering på kort. To kort er lagt oven på hinanden. På det nye kort ser man, at møllen lå syd for den nuværende, gule Grønsundvej. På det gamle kort med den stiplede Grønsundvej ligger møllen nord for vejen.

Møllens placering på et RAF luftfoto fra 1945.

Flyfoto Basic Cover 1945 E73 5116 

Stærhrgård, Billernes Gård og Jørgensminde ved det nuværende Grønsundvej. Her på de høje målebordsblade, tegnet i perioden 1842-99.

Billernes Gård er matrikel 16b. I dag Grønsundvej 615A og 615B.