Albrektsgård

Med vindrose

Albrektsgård med vindrose på taget

Luftfoto 1939

Albrektsgård 1939. Sylvest Jensen luftfoto. Det Kongelige Bibliotek