Østergård

Af helgård matr. 19 udskiltes Østergård, Vesterskovvej 35, matr. 19c.

28.7.1896 skøde fra Johannes Christensen Thomsen til Thomas Peter Thomsen på matriklerne nr. 18c, 18e, 19c og 19d

Se nærmere om ejerskabet til gårdene matr. 19a (Egely) og 19b (Vestergård) på siden med E. Karstensens redegørelse for slægtskabsforholdene.