Aalborggaarden

Gården ligger på Ålborgvej 34, matrikelnummer 33. Ved udskiftningen blev den flyttet ud fra den gamle gård nr. 3, der lå omkring Bogø Hovedgade 135. I første omgang blev den ifølge brandprotokollen kaldt Johnsmosegård, vel nok efter de nærliggende Joensmosestykker.

Ålborgvej er opkaldt efter Aalborggaarden, som igen er opkaldt efter Anders Hemmingsen Aalborg, som fik skøde på gården i 1850. Han havde gården i 30 år. Derefter solgte hans enke, Maren Kirstine Pedersen, den i 1880 videre til Hemming Hansen Keis.

Der blev lyst skøde på gården fra Hemming Hansen Keis (1841-1920) til Jørgen Peter Hansen Keis i 1894. Jørgen Peter Hansen Keis (1868-1949) og hustru Anna Kristine Hemmingsen blev viet i Fanefjord Kirke 15.12.1911. De fik to sønner, Peter Martin Hansen Keis, f. 1913, og Niels Harald Hansen Keis, f. 1915. Martin Keis overtog gården fra sin far i 1937.

Ifølge et tinglyst dokument 1.8.1952 er gårdens navn og stavemåde Aalborggaarden.

Ålborgvej 34. Med vindmølle, en såkaldt klapsejler, monteret på ladetaget. Foto fra H.P. Nielsens album.

Gårdspladsen på Aalborggaarden. Ålborgvej 34. Foto fra H.P. Nielsens album. Tv. Harald Keis. Th. Martin Keis.

Luftfoto fra 1939 med et par cyklende børn ved indkørslen og en fjællevogn med mælkejunger på gårdspladsen

Martin Keis på tørvearbejde.

Feriedrengen Arne på tørvearbejde på Ålborggården med røjler i baggrunden.

Fra Jørgen Keis har vi modtaget et foto af dette gårdmaleri af Aalborggaarden på Bogø. Det er udført under et sommerbesøg i 1982 af Jørgens svoger Arnth Jørgensen, gift med Jørgens søster Inge Anna Due Jørgensen (født Keis). 

Anne og Martin Keis med familie og feriebørn på Aalborgaarden. 

Anne og Martin Keis med familie og feriebørn under et selskab i haven på Aalborgaarden. 


Martin Keis i marken på Ålborggården med trespand. Uden år.

Foto til arkivet fra Caia Keis, 9x14 cm.


Matrikelkort 1971

Matrikel 33 på Ålborgvej 34.

Skøde fra 1894

Skøde fra 1894 på Aalborggaarden, matr. 33 på Bogø, fra Hemming Hansen Keis til sønnen Jørgen Peter Hansen Keis.

Skødet er også indført i den digitaliserede skøde- og panteprotokol for Stubbekøbing Herred på fol. 493-496.

Side 1 af selve skødet:

Side 2 af selve skødet:

Side 3 af selve skødet:

Side 4 af selve skødet:

Side 5 af selve skødet:

Tags: Ålborggård, Ålborggården, Aalborggaarden, Aalborggaard - Ifølge et tinglyst dokument 1.8.1952 er gårdens navn Aalborggaarden