Frysehus

Andelsfrostbokse i Danmark

I tidsskriftet Ingeniøren af 11. juni 1949 findes artiklen "Køling og frysning af levnedsmidler i Danmark" med et kort over frostboksanlæg i Danmark i december 1948. Antallet af anlæg var vokset meget hurtigt, siden det første anlæg i Danmark var blevet indrettet i 1943, i øvrigt på Møns Andelsmejeri i Keldby. Artiklen kan læses i sin helhed her.

I april 1949 var der ca. 350 fællesfryserier i Danmark

Bogø Kødfrysningsanlæg 1948-1980

Der blev afholdt stiftende generalforsamling på Bogø Gæstgivergård den 23. marts 1948. Driften blev indstillet i 1979, og foreningen blev nedlagt den 27. juni 1980.

Ved den stiftende generalforsamling blev det vedtaget at købe byggegrund ved siden af mejeriet og bygge anlægget der. Til den første bestyrelse valgtes gårdejer Georg Riise, gårdejer Sinius Hansen, parcellist Ricard Jensen, gårdejer Ribold Kas og gårdejer Martin Keis; som suppleanter parcellist Peter Johansen og brændselshandler Caspersen; som revisorer parcellist Johannes Larsen og gårdejer Kargaard Svan; som revisorsuppleant gårdejer Eskil Jørgensen.

Der indkom tilbud på anlægget fra tre firmaer: Thor, København, Atlas, Købehavn, og Gram, Vojens, ved ingeniør Østermark, Slagelse. Man vedtog at købe af Gram. Det blev besluttet at indrette 164 frostbokse.

Side 1 i forhandlingsprotokollen for Bogø Kødfrysningsanlæg. Fra den stiftende generalforsamling i 1948. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Det nyopførte fryseri ved siden af mejeriet. Frysehusets adresse er Skåningevej 1. Sylvest Jensen Luftfoto. Det Kongelige Bibliotek.

Talonen til højre blev bundet til frostpakken i boksen, mens man tog talonen til venstre med hjem som huskeseddel og dokumentation.

Annoncer fra Bogø Fryseri

Bogø Avis, 14. februar 1979

Bogø Avis, 21. februar 1979

Arkivalier

Til Bogø Lokalarkiv er afleveret:

  • Forhandlingsprotokol for Bogø Kødfrysningsanlæg, 1948-1980.

  • Regnskabsprotokol for Bogø Kødfrysningsanlæg, 1968-1980.Tags: fryseboks, fryseboksen, frysebox, frostboks, frostboksen, frostbox, frostboxen, fryseri, fryseriet