Bogø Fyr

Nyt fyr på Bogø i 1895

Den 6. november 1895 blev et nyt fyr taget i brug på Bogø. Det var sidst tændt i 1985 hvor det efter 90 års tjeneste blev ertattet af fyrsignaler opsat på den nybyggede Farøbro.

Kontrakt af 12. juli 1892 mellem Ane Marie Hansen og Marineministeriet om leje af et 100 kvadratalen jordstykke på hendes matrikel 21d, på Bogøs vestside ved stranden, som ministeriet ville benytte til sømærker, fyr og lignende. Ved kontraktens indgåelse blev en tidligere kontrakt af 15. august 1882 ophævet.

Ane Marie Hansen indgik i 1892 kontrakt med Marinemisteriet om udleje af et jordstykke på 100 kvadratalen til fyr eller sømærke. Hun fik 4 kr. om året i leje.

Ifølge meddelelse fra Marineministeriets Admiralitetsdepartement blev der i efteråret 1895 tændt en række nye fyr i Smålandsfarvandet, bl.a. Bogø Fyr, der vistes fra gavlen af en brun træbygning. Det havde følgende specifikationer.

De angivne koordinater giver ikke fyrets nøjagtige placering, men det skyldes vel en unøjagtighed i målingen.

Den 6. november 1895 blev det nye fyr på Bogø tændt. Ærø Avis, 30. oktober 1895

På dette Odense Luftfoto fra 1951 ses fyret til højre og et trekantpyramideformet sømærke i lyst træ til venstre derfor.

Tilsynsførende med fyret; før 1911

Den tilsynsførende ved Orehoved og Bogø Fyr, skibsfører ved statsbanerne N.P. Larsen, blev af ministeriet ifølge ansøgning meddelt afsked af Fyrvæsenets tjeneste fra udgangen af oktober måned 1911 på grund af svagelighed. Lolland-Falsters Folketidende, 8. juli 1911.

Fyret med træoverbygning; før 1935

Albertine Mortensen viser fyret frem - med træoverbygning. Engang før 1935, da træoverbygningen blev revet ned og brændt på grund af husbukkeangreb.

I bogen "DET KGL. DANSKE FYRVÆSEN 1560-1927" står der om Bogø vinkelfyr, at fyrbygningen blev forhøjet i 1922. I 1935 blev træoverbygningen som nævnt revet ned og erstattet af den nuværende murede overdel.

Billede fra bogen "DET KGL. DANSKE FYRVÆSEN 1560-1927", København 1927. Fotografiet er formentlig fra ca. 1925, altså efter at fyret var blevet forhøjet i 1922.

Fyrpasserne

Jobbet som fyrpasser på Bogø var på det nærmeste en livstidsstilling og et arvestykke. Den første fyrpasser var Carl Larsen; han passede sin post fra 1895 til 1936. Han blev efterfulgt af sønnen Nymand Larsen, med det fulde navn Nymand Peter Ludvig Larsen. Han blev igen efterfulgt af sin søn, Børge Larsen, der blev fyrpasser i 1965.

Fyrpasser og færgemand Carl Larsen, Bogø. Tiltrådte som fyrpasser på det nye Bogø Fyr i 1895. Afløst af sønnen Nymand Larsen i 1936. D. 4.6.1944.

Den pensionerede fyrpasser og færgemand Nymand Larsen ved et interview i Møns Tidende og Næstved Tidende, 3. april 1976. Han tiltrådte som fyrpasser 1.4.1936. Han havde også titel af postfører.

Fyrhistorie

Den fyrhistorisk interesserede kan finde et stort materiale på Ole Lemvighs sider om Danske fyrtårne.