Bogø Fyr

1703. Det første fyr

Omkring 1700 overgik fyrene til Rentekammeret, der ansatte fyringsforvaltere ved hvert fyr. Bogø Fyr oprettedes 1703. På den tid kom lyset sædvanligvis fra et kulfyr, der brændte som åbent kulbål i en jernkurv fra fyrets top. Vippefyrene indførtes i 1626. Jernkurven med kulbålet blev ved disse fyr vippet ned på jorden for rensning og påfyldning. Fra 1745 til 1795 blev vippefyrene erstattet af murede tårne med jernfyrkurv på toppen. 1760 overgik fyrene til det nyoprettede Generaltoldkammerkollegium. Bortset fra meddelelsen om Bogø Fyrs oprettelse i 1703 har vi ingen oplysninger om fyrets videre skæbne. Vi kan blot konstatere, at der blev bygget et nyt fyr i 1895, og at der på det tidspunkt tilsyneladende ikke var noget fungerende fyr.

Kilde: Nielsen, Ove (red.). Hvem er hvem i dansk søfart. Kongeriget Danmarks handelsflåde. Administration, institutioner, organisationer og mænd. København 1954.

1895. Det andet fyr

Kontrakt af 12. juli 1892 mellem Ane Marie Hansen og Marineministeriet om leje af et 100 kvadratalen jordstykke på hendes matrikel 21d, på Bogøs vestside ved stranden, som ministeriet ville benytte til sømærker, fyr og lignende. Ved kontraktens indgåelse blev en tidligere kontrakt af 15. august 1882 ophævet.

Ane Marie Hansen indgik i 1892 kontrakt med Marinemisteriet om udleje af et jordstykke på 100 kvadratalen til fyret. Hun fik 4 kr. om året i leje.

Ifølge meddelelse fra Marineministeriets Admiralitetsdepartement blev der i efteråret 1895 tændt en række nye fyr i Smålandsfarvandet, bl.a. Bogø Fyr, der vistes fra gavlen af en brun træbygning. Det havde følgende specifikationer.

De angivne koordinater giver ikke fyrets nøjagtige placering, men det skyldes vel en unøjagtighed i målingen.

Den 6. november 1895 blev det nye fyr på Bogø tændt. Ærø Avis, 30. oktober 1895

Tilsynsførende med fyret; før 1911

Den tilsynsførende ved Orehoved og Bogø Fyr, skibsfører ved statsbanerne N.P. Larsen, blev af ministeriet ifølge ansøgning meddelt afsked af Fyrvæsenets tjeneste fra udgangen af oktober måned 1911 på grund af svagelighed. Lolland-Falsters Folketidende, 8. juli 1911.

Fyret med træoverbygning; før 1935

Albertine Mortensen viser fyret frem - med træoverbygning. Engang før 1935, da træoverbygningen blev revet ned og brændt på grund af husbukkeangreb.