Bibliotek

Indvielsen i 1938 - og årene efter

Bogø Folkebibliotek blev indviet den 1. april 1938. Bibliotekets formand, førstelærer A.P. Andersen, bød velkommen ved åbningen og omtalte bibliotekssagens historie på Bogø.

Bibliotekaren på Bogø, forstander Stenkilde, rettede en tak til de to mænd, der havde gjort det største arbejde for biblioteket, fhv. postbud Lund-Christensen og fhv. lærer Lydik.

Lolland-Falsters Folketidende, 2. april 1938.

Biblioteket havde i 1941 et udlån på 4.143 bind, deraf 207 bind til børn.

De voksne lånte 3.268 bind skønlitteratur og 668 bind faglitteratur.

I 1945-46 fik biblioteket 670 kr. i statstilskud.

I 1952 gjorde man op, at biblioteket i sine første 14 leveår havde haft et gennemsnitligt årligt udlån på 3.256 bind.

Biblioteket flytter til Kommuneskolen

Da den nye kommuneskole stod færdig i 1952, kunne biblioteket ved årets slutning flytte til det lokale, som var blevet afsat allerede på arkitekt Lourings tegning fra 1941. Pastor Lyhne Thøgersen var formand for Bogø Biblioteksforening og fungerede også som bibliotekar, fremgår det af beretningen fra generalforsamlingen i 1952. Bogbestanden var 1.388 bind.

Kommunal drift fra 1960?

L-FF, 25. februar 1960

Udvidelse i 1974

I august 1974 udvidede biblioteket fra 1 til 2 lokaler, idet nogle klasserum var blevet frigjort ved, at 7. klasse var blevet overført til Gammelsøskolen. Filialleder Grethe Nymann og Hertha Damkjær, Bogøs medlem af kommunalbestyrelsen, glædede sig over, at der nu blev bedre plads til de mange lånere. Udlånet var i 1974 vokset til 10.000 bind om året.

Lolland-Falsters Folketidende, 15. august 1974.

Grammofonplader på Bogø Bibliotek, 1975

I 1975 besluttede Møn byråd, som i 1968 havde afløst sognerådet, at lånerne skulle kunne høre grammofonplader på Bogø Bibliotek. Der skulle dog ikke være pladeudlån. "Audiovisuelle midler" var et modeord.


Lolland-Falsters Folketidende, 21. marts 1975

Bogbus siden 1980

Der har kørt bogbus på Bogø siden 1980. Først blev Bogø betjent af en stor, siden en lille bogbus fra Møn Kommunes biblioteker i Stege. Lidt efter strukturreformen i 2007 begyndte den store bogbus fra Vordingborg at besøge Bogø. Her ses bogbussen på sit ugentlige stop på Bogø i februar 2016.