Vesterskovvej

Vesterskovvej 1

Vesterskovvej 1, Villa Hjørnebo. Ølhandler P. Hansen stod som ejer i både 1932- og 1950-matriklen. Peter Hansen købte ejendommen i 1925 af Anders Jacob Jørgensen Stubs arvinger.

Gotfred Hansen fik skøde i 1964, Eli Hansen i 1977 og Erland Hansen i 1978.

Foto: Elo Mortensen, 2023.

Vesterskovvej 2

Formentlig i 1960'erne. 7/1-1890 købte Frederik Schmidt ejendommen på Vesterskovvej 2 og 3/2-1890 modtog han et tinglyst skøde på matriklen med nr. 125a og kunne herefter kalde sig husejer. Her boede familien Schmidt i ca. 15 år, indtil Frederik købte noget større. Men ejendommen blev i familien, da huset 22/5-1905 blev solgt til svogeren (Anna Olavias bror) snedkermester Edvard Arnold Georg Olsen, som boede på stedet til sin død i 1950.

Vesterskovvej 4

Gallegården. Maleri modtaget af Inga og Ejler Svan.

Vesterskovvej 9

Det nedlagte Bogø Elektricitetsværk ligger på matrikel 132b. Ved købet af grunden i 1911 bestod den af to matrikler: 9d og 132b. Det elektriske lys blev for første gang tændt på Bogø den 23. december 1911. I forbindelse med den af fru Johnson bekostede udvidelse af ledningsnettet på Bogø i 1925-26 udførte murermester Topp de fornødne ændringer af værkets bygning.

Bogø Elektricitetsværk set fra bagsiden i 1939. Til venstre for Elektricitetsværket ses Bogø Vandværk, som blev anlagt i 1935.

Vesterskovvej 11

Bogø Vandværk. Købte grunden matr. 9h af Johannes Andersen i 1935. Handlen tinglyst 3.1.1936.

Oversigtkort over numrene Vesterskovvej 14-30 og 33-53

Vesterskovvej 14

Egely. Matrikel 19a. Sylvest Jensen luftfoto, 1949. 

Vesterskovvej 15

Udsigt over Vesterskovvej fra mølletårnet på Kathøj. Villa "Hjørnebo" har facade ud til Hovedgaden, men er Vesterskovvej 1. Her ses også det hvide hus på Vesterskovvej 15 med den fine symmetriske østfacade. Helt til højre i billedet, på Vesterskovvej 4, ligger Gallegården. Det gamle elektricitetsværk er Vesterskovvej 9.

Vesterskovvej 16

Vestergård. Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek.

Vestergård. Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Vesterskovvej 20

Hans Mathiasens gård, det nuværende Thorsvang, med vindmølle, en klapsejler, på taget. Modtaget fra Christian Bille Nielsen.

Vesterskovvej 22

Ariel luftfoto, 1986. Matrikel 106c.

Vesterskovvej 24

Sylvest Jensen luftfoto, 1949. Det Kgl. Bibliotek. I 1950-matriklen var ejeren parcellist Peter Sørensen, f. 18.8.1893 på Bogø. Han boede der også ved folketællingerne i 1930 og 1940.

Vesterskovvej 26

Matr. 106æ. Ariel luftfoto fra 1986.

Vesterskovvej 27 - Luemosegård

Som orienteringshjælp er her et skråfoto fra juni 2019 over numrene 27-29-31. Nr. 27 er Luemosegård.

Se nærmere om Luemosegård under gårdbeskrivelserne.

Vesterskovvej 28

Vesterskovvej 29

Der findes en del luftfotos af Vesterskovvej 29, fx. dette fra 1986.

Vesterskovvej 30

Vesterskovvej 31

Huset blev kaldt Malthuset, fordi der var et maltkar i kælderen. Her boede Laurits og Trine Hansen.

Vesterskovvej 33

Opført 1880. Murværksdetaljer i gavlen med hængestave og savsnitsforbandt. Huset er blevet kaldt Norddahl, og i familiesammenhæng moster Maries hus efter Marie Stub.

Vesterskovvej 35

Et luftfoto af ejendommen fra 1986 findes på dette link.

Vesterskovvej 37

Vesterskovvej 39

Vesterskovvej 41

Vesterskovvej 43

Vesterskovvej 47

Vesterskovvej 49

Parcelliststedet på matrikel 106x. Et typisk præsentationsfoto, formentlig taget i forbindelse med at A.C. Rasmussen i 1912 overtog gården fra Niels Jørgen Christiansen. Skødet kan læses i tingbogen, ss. 261ff. De nye ejere i 1912 var Anne Kirstine Rasmussen, f. Nielsen (1882-1976) og Anders Christian Rasmussen (1882-1962). 

Gården blev overtaget af sønnen Karl Vilhelm Rasmussen, og de to gamle flyttede da til matr. 2c i Bogø by, Bogø Hovedgade 175. 

Den 23. juni 1903 læstes ved Stubbekøbing Herredsting mageskifteskøde på matr. 106x fra Rasmus Peter Rasmussen til Niels Jørgen Christiansen.

Vesterskovvej 51

Matrikel 34b. I 1944 overtog parcellist Einer Olsen ejendommen på 7 tdr. land med 2 heste, 4 køer, 2 stk. ungkvæg og 6 svin.

Et par skud fra stalden, da den sang på sidste vers i august 2019. I 2020 står der en ny bygning til beboelse i samme stil som stalden.

Sylvest Jensen luftfoto, 1949

Vesterskovvej 53

Matrikel 106y, sammenlagt af 106y og 106z.