Vesterskovvej

Vesterskovvej 2

Formentlig i 1960'erne.

Vesterskovvej 4

Gallegården. Maleri modtaget af Inga og Ejler Svan.

Vesterskovvej 11

Bogø Vandværk.

Oversigtkort over numrene Vesterskovvej 14-30 og 33-53

Vesterskovvej 14

Egely. Matrikel 19a. Sylvest Jensen luftfoto, 1949.

Vesterskovvej 15

Udsigt over Vesterskovvej fra mølletårnet på Kathøj. Villa "Hjørnebo" har facade ud til Hovedgaden, men er Vesterskovvej 1. Her ses også det hvide hus på Vesterskovvej 15 med den fine symmetriske østfacade. Helt til højre i billedet, på Vesterskovvej 4, ligger Gallegården. Det gamle elektricitetsværk er Vesterskovvej 9.

Vesterskovvej 16

Vestergård. Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek.

Vestergård. Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Vesterskovvej 20

Hans Mathiasens gård, det nuværende Thorsvang, med vindmølle, en klapsejler, på taget. Modtaget fra Christian Bille Nielsen.

Vesterskovvej 22

Vesterskovvej 24

Vesterskovvej 26

Vesterskovvej 27

Som orienteringshjælp er her et skråfoto fra juni 2019 over numrene 27-29-31. Nr. 27 er Luemosegård.

Vesterskovvej 28

Vesterskovvej 29

Vesterskovvej 30

Vesterskovvej 31

Vesterskovvej 33

Opført 1880. Murværksdetaljer i gavlen med hængestave og savsnitsforbandt.

Vesterskovvej 35

Vesterskovvej 37

Vesterskovvej 39

Vesterskovvej 41

Vesterskovvej 43

Vesterskovvej 47

Vesterskovvej 49

Parcelliststedet på matrikel 106x. Et typisk præsentationsfoto, formentlig taget i forbindelse med at A.C. Rasmussen i 1912 overtog gården fra Niels Jørgen Christiansen. Skødet kan læses i tingbogen, ss. 261ff.

Den 23. juni 1903 læstes ved Stubbekøbing Herredsting mageskifteskøde på matr. 106x fra Rasmus Peter Rasmussen til Niels Jørgen Christiansen.

Vesterskovvej 51

Matrikel 34b. I 1944 overtog parcellist Einer Olsen ejendommen på 7 tdr. land med 2 heste, 4 køer, 2 stk. ungkvæg og 6 svin.

Et par skud fra stalden, da den sang på sidste vers i august 2019. I 2020 står der en ny bygning til beboelse i samme stil som stalden.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Sylvest Jensen luftfoto, 1949

Vesterskovvej 53

Matrikel 106y, sammenlagt af 106y og 106z.