Vesternæsvej

Vesternæsvej 1

Henriette og Karl Ungermands gård, matrikel 21e, i 1949. I slutningen af 1948 kunne Lolland-Falsters Stifts-Tidende berette, at Ungermand med godt udbytte havde leveret en masse ilanddrevet tang til et tangpresseri på Lolland.

Vesternæsvej 3

Ejendommen var i starten matrikel 21n. I dag er det matrikel 21ø.

Vesternæsvej 4

Fyrmester Nymand Larsens bolig. Bygmesterhus fra 1919. Var også bolig for hans far, fyrpasser Carl Larsen/Karl Larsen.

Fyrmesterboligen. Svend Andersen luftfoto, 1950-54, Det Kgl. Bibliotek.

Fyrpasser Carl Larsen og hans hustru Line fejrede guldbryllup i 1937. Den høje mand i baggrunden er efterfølgeren, sønnen Nymand Larsen, og foran ham 3. generation i uniformsjakke, Børge Larsen.


Vesternæsvej 6

Vesternæsvej 6 og 4. Odense Luftfoto 1951. Oppe til venstre ses Vesternæsvej 10, som Poul Mortensen netop købte i 1951.


Vesternæsvej 6 - matr. 21u

Skøde fra Auctionsretten til sømand Carl Larsen, læst 19. januar 1897, No. 30.

Skøde fra Carl Larsen til Niels Hansen på 21q og 21u, læst 7. august 1900, No. 2.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124638,18373954 og

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124639,18374259

Udskrift af skifteprotokol som adkomst for Niels Hansens i uskiftet bo hensiddende enke Caroline Hansen, født Jensen, læst 11. januar 1910, No. 7.

Skøde fra enkefru Caroline Hansen til den umyndiggjorte frk. Anne Sørensen, Bogø, ved beskikket værge paketfører Rudolf Thorvald Christensen, Nykøbing F, dateret 15. april, lyst 30. juli 1930. Endeligt skøde.

15.12.1965: Skifteretsattest som adkomst for Anna Johanne Marie Christensen, f. Sørensen, på 15q og 15u.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=44791#44791,8163429

21.1.1966: Skøde til fru Ritha Jørgensen på 15q og 15u.

12.3.1966: Skøde til fru Karen Melander på 21q og 21u.

26.9.1986: Skøde til Knud Holm Møller.

6.4.1990: Skøde til Simon Møller.

13.12.1996: Skøde til Tim Holm Møller.

Udsnit af matrikelkort 1945-1997. Matrikel 21u ses midt i udsnittet. Matrikel nr. 21b er her blevet udvidet med de gamle matrikler 21m og 21z. Det skete ved Ejvind Christoffersens overtagelse af 21b i 1944. Det var med andre ord Ejvind Christoffersen, som havde frugtplantagen, som ses nord for husene på luftfotoet fra 1951.

Maren Kirstine Antonette Sørensen med sønnen Ole Peter Sørensen og niecen Johanne på et Adrian-foto fra 1903. Ole Peter var født på Bogø, 17. oktober 1899. Han blev gift med Hilma på Bogø, 20. februar 1924. De drev ejendommen på Vesternæsvej 6 frem til 1961.

Hilma og Ole Peter Sørensen foran Vesternæsvej 6 på et udateret foto med børn og børnebørn.

Vesternæsvej 7 - Tanggården

Luftfoto fra 1949. Sylvest Jensen luftfoto.

Luftfoto fra 1986. Ariel/Dansk Luftfoto. Det Kgl. Bibliotek.

Vesternæsvej 8

Hilma og Arthur Lockenwitz med deres børn og slægtninge ved sølvbrylluppet i 1927.

Vesternæsvej 10

Luftfoto fra 1939. Sylvest Jensen luftfoto. Det Kgl. Bibliotek.

Luftfoto fra slutningen af 1950'erne eller begyndelsen af 1960'erne. Stuehuset er blevet forlænget. Poul Mortensen havde købt ejendommen i 1951. Bygningerne er nedrevet og erstattet af nyt.