Skåningevej


Skåningevej 1

Ved siden af mejeriet ses det nyopførte Bogø Fryseri, også benævnt Kødfrysningsanlægget, i 1949 på et Sylvest Jensen luftfoto.

Skåningevej 2

Troldehuset, hvor maler Gunnar Wilkki boede og havde værksted. Nedrevet. Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Skåningevej 3

Pilevang, nyopført, i 1890'erne og uden mølle. Fv. Line Klog, Margrethe Klog og Hans Jørgen Klog.

Pilevang med mølle på ladetaget. Postkort, afsendt 1908.

Pilevang med mølle på ladetaget. Foto modtaget fra Marianne Wehmeyer.

Pilevang med mølle i 1923. I midten Hans Jørgen Klog. Th. Margrete Klog og plejesønnen Arthur Müller.

Spidshjul fra den nedlagte mølle på Pilevang.

Skåningevej 4

Nørrebækgård, malet af naboen Gunnar Willki. Foto: Preben Olesen.

Sylvest Jensen luftfoto 1949.

Skåningevej 5

Opført 1891. Bygningen til højre er nedrevet. Den tjente som lade til et tærskeværk.

Murværksdetaljer i gavlene på Skåningevej 5, såkaldte dråbegavle. 1891.

Skåningevej 6

Skåningegård. Sylvest Jensen Luftfoto 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Skåningevej 8

Stennakkegård. Sylvest Jensen Luftfoto 1939. Ejeren var dengang August Emil Nielsen. Det Kongelige Bibliotek.

Skåningevej 9

Vinkældergården. Sylvest Jensen Luftfoto 1952. Det Kongelige Bibliotek.

Vinkældergården med vindmølle. Ortofoto, 2008.