Skåningevej


Skåningevej 1

Bogø Andelsmejeri, opført i 1893. Her på et postkort fra begyndelsen af 1910'erne.

Frederik Wilhelm Petersen tiltrådte som mejeribestyrer i 1910. Han står her foran mejeriet med sin kone, Jelva Hansine, f. Jensen, to små børn, formentlig ægteparrets førstefødte, samt mejeriets personale i form af mejerske og mejerist/mejerielev. Bestyrerparret var blevet viet i Maribo, 2.12.1908. Ved folketællingen i 1916 havde bestyrerparret tre børn: Thea Marie Petersen, f. 18/3-1909, Inger Agnes Petersen, f. 1/8-1910, og Ragna Emilie Petersen, f. 7/11-1911. På det grundlag kan vi nogenlunde sikkert udlede at billedet må være taget i begyndelsen af 1910'erne.

Ved siden af mejeriet ses det nyopførte Bogø Fryseri, også benævnt Kødfrysningsanlægget, i 1949 på et Sylvest Jensen luftfoto.

Skåningevej 2

Troldehuset, hvor maler Gunnar Wilkki boede og havde værksted. Nedrevet. Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Skåningevej 3

Pilevang, nyopført, i 1890'erne og uden mølle. Fv. Line Klog, Margrethe Klog og Hans Jørgen Klog.

Pilevang med mølle på ladetaget. Postkort, afsendt 1908.

Pilevang med mølle på ladetaget. Foto modtaget fra Marianne Wehmeyer.

Pilevang med mølle i 1923. I midten Hans Jørgen Klog. Th. Margrete Klog og plejesønnen Arthur Müller.

Spidshjul fra den nedlagte mølle på Pilevang.

Skåningevej 4

Nørrebækgård, malet af naboen Gunnar Willki. Foto: Preben Olesen.

Sylvest Jensen luftfoto 1949.

Udsnit af familiefoto fra Nørrebæk, Skåningevej 4, 1906.

Fra venstre gårdejer Niels Peter Svan (f. 1858) med den lille søn Hans Kargaard Svan (f. 1903) på Sorte Lotte. Derefter karlen, Rasmus Petersen; Hansine; Thea; N.P. Svans søster, Sine (f. 1856), der var gift med Søren Farø; derefter Anna; og Niels Peter Svans far, Hans Peter Svan (f. 1831); Georg Farø; fruen på gården, Stine Svan; Inger Farø; og Ranka Farø, gift med Georg Petersen, Farø.


Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Skåningevej 5

Opført 1891. Bygningen til højre er nedrevet. Den tjente som lade til et tærskeværk.

Murværksdetaljer i gavlene på Skåningevej 5, såkaldte dråbegavle. 1891.

Skåningevej 6

Skåningegård. Sylvest Jensen Luftfoto 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Skåningevej 8

Stennakkegård. Sylvest Jensen Luftfoto 1939. Ejeren var dengang August Emil Nielsen. Det Kongelige Bibliotek.

Skåningevej 9

Vinkældergården. Sylvest Jensen Luftfoto 1952. Det Kongelige Bibliotek.

Vinkældergården med vindmølle. Ortofoto, 2008.