Nybygade

Nybygade 4

Ca. 1959. Siden 1922 gartnerparret Albert og Vilhelmine Petersens hjem. Her fejrede de guldbryllup i 1972 med den store familie.


Gårdmaleri af Nybygade 4. Et gæt ville være, at det er malet af Hugo Grum i 1940'erne.

Nybygade 5

Kirsten og Jensenius Hansen foran huset med datteren Berit

Nybygade 5, nu med skalmur

Nybygade 10

Luftfoto 1973. Det Kongelige Bibliotek

Luftfoto 1993. Det Kongelige Bibliotek

Nybygade 16

Nybygade 16, ifølge BBR opført 1892, med "dråbegavl".

Nybygade 20

Formentlig det hus, matrikel 70, som blev opført af sognefoged Hemming Bille i 1830, jf. Stege Branddirektorats forsikringsprotokol og Stege Branddirektorats Brandtaksationsprotokol for Møn, indførsel 337 (rettet fra 237) af 17. februar 1830. I den sidstnævnte kilde hedder det, at huset er nyopført. Det er på 6 fag, bindingsværk, klinede vægge, stråtag.

I den førstnævnte kilde er den forsikrede, ejeren, i 1874 matros Hans Jensen Lollike.

Hvis denne tolkning holder, er der tale om en betydelig korrektion til de bygningshistoriske oplysninger i Fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor der i øvrigt er fem billeder af huset.

Fredede og bevaringsværdige bygninger lufter nemlig den hypotese, at huset kunne stamme fra begyndelsen af 1700-tallet. Den tanke må man nok opgive. Svaret ser ud til at være 1830.

Handler

Hvis vi går kronologisk frem, kan vi starte med, at Peder Christiansen Ungermand var opført som ejer af matr. 70 i 1843-matriklen.

Peder Hemming Hansen Bille fik skøde på matr. 70 den 5. marts 1851, se Realregister Bogø.

Hans Jensen købte matr. 70 den 12. november 1867, til overtagelse fra nytår. Han solgte huset igen den 16. juli 1912. Kilden er Realregister Bogø, 2. sæt.

Skødet kan læses i Stubbekøbing Herreds skøde- og panteprotokol, fol. 685.

Nybygade 32-34

"Danselærerhuset"

Den gamle fællesbrønd i Nybygade