Nybygade

Nybygade 4

Ca. 1959. Siden 1922 gartnerparret Albert og Vilhelmine Petersens hjem. Her fejrede de guldbryllup i 1972 med den store familie.

Gårdmaleri af Nybygade 4. Det er malet af H.C. Kyhl i 1942.

Albert og Vilhelmine Petersens sølvbryllup i 1947, hvor de blev fotograferet sammen med deres 10 børn. Tvillingerne på fløjene: Astrid til højre og Birthe på venstre fløj. De var født 28.9.1934 og blev konfirmeret i 1949. Birthe blev gift med Knud Houmøller. De var forældre til Jørgen Lücking Houmøller.


Ved guldbrylluppet i 1972 blev forældre og børn igen fotograferet.

Nybygade 5

Kirsten og Jensenius Hansen foran huset med datteren Berit

Nybygade 5, nu med skalmur

Nybygade 10

Luftfoto 1973. Det Kongelige Bibliotek

Luftfoto 1993. Det Kongelige Bibliotek

Nybygade 14


Nybygade 16

Nybygade 16, ifølge BBR opført 1892, med "dråbegavl". Fra 1932 til 1954 var ejeren skibsfører, købmand og toldopsynsmand H.J. Ipsen. Se tingbogen.

Nybygade 18

Matrikel 96. Ejet af forskellige medlemmer af familien Topp fra 1913. I 1992 overtaget af fhv. postbud Henning Willum Caspersen. Huset ses først for på Kai Gøtzsches maleri nedenfor fra 1914. Foran huset står fru Topp i samtale med en anden dame. Se tingbogen.


Nybygade 20

Formentlig det hus, matrikel 70, som blev opført af sognefoged Hemming Bille i 1830, jf. Stege Branddirektorats forsikringsprotokol og Stege Branddirektorats Brandtaksationsprotokol for Møn, indførsel 337 (rettet fra 237) af 17. februar 1830. I den sidstnævnte kilde hedder det, at huset er nyopført. Det er på 6 fag, bindingsværk, klinede vægge, stråtag.

I den førstnævnte kilde er den forsikrede, ejeren, i 1874 matros Hans Jensen Lollike.

Hvis denne tolkning holder, er der tale om en betydelig korrektion til de bygningshistoriske oplysninger i Fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor der i øvrigt er fem billeder af huset.

Fredede og bevaringsværdige bygninger lufter nemlig den hypotese, at huset kunne stamme fra begyndelsen af 1700-tallet. Den tanke må man nok opgive. Svaret ser ud til at være 1830.

Handler

Hvis vi går kronologisk frem, kan vi starte med, at Peder Christiansen Ungermand var opført som ejer af matr. 70 i 1843-matriklen.

Peder Hemming Hansen Bille fik skøde på matr. 70 den 5. marts 1851, se Realregister Bogø.

Hans Jensen købte matr. 70 den 12. november 1867, til overtagelse fra nytår. Han solgte huset igen den 16. juli 1912. Kilden er Realregister Bogø, 2. sæt.

Skødet kan læses i Stubbekøbing Herreds skøde- og panteprotokol, fol. 685.

Nybygade 22

Matrikel 69b.

27.8.1938 skøde til snedker Karl Thomsen fra enke Anna Nielsen på 69a og 69b, som i 1945 bliver sammenlagt til 69b.

30.11.1946 skøde til færgefører Christian Nielsen.

6.9.1978 skøde til Anne-Lise Hesselholdt.

På Kai Gøtzsches maleri af Nybygade fra 1914 ses forrest til højre dagens nr. 18. Huset derefter, med gavlen til gaden, brændte i 1929. I det efterfølgende dobbelthus er halvdelen med den hvide skorsten dagens nr. 22, og den nordlige halvdel med den mørke skorsten er nr. 24.

Nybygade 32-34

"Danselærerhuset"

Den gamle fællesbrønd i Nybygade