Jørgensmindevej

Jørgensmindevej 2

Huset har engang heddet Clausensminde efter en af ejerne, skræddermester Lars Clausen.

Matrikel 43d. Her boede skræddermester Lars Clausen med familie og personale fra 1882. I 1932 fik huset ny ejer, gdr. Jørgen Peter Hansen Keis. Stubbekøbing Herreds realregister for Bogø.

Tinglysning af Lars Clausens adkomst til ejendommen på matrikel 43d. Stubbekøbing Herreds Skøde- og Panteprotokol.

Jørgensmindevej 3

Matr. 39a. Jensine Katrine Pedersen fik skøde på ejendommen som arv 25.11.1873 og hendes mand, sømand Hans Hansen Præst, fik samtidig skøde på ejendommen med vielsesattesten som adkomst. Huset gik videre i familien i 1918.

Ved folketællingen i 1906 boede Jensine Katrine Hansen Præst, Hans Hansen Præst og plejesønnen Carlo Christensen i huset. Fotografiet af Jensine og Carlo er taget af P.P. Adrian, Stubbekøbing, omkr. 1903-1910. Lokalarkiv for Møn, B2512.

Jørgensmindevej 6

Villa Alfa

Her boede skibsfører Harry Herman Larsen, f. 1895, gift i 1920 med Rigmor Hansen af Bogø. Senere overtog sønnen Erik Larsen villaen. Den blev revet ned i 2007.

Jørgensmindevej 3-11

Privat luftfoto fra ca. år 2000. I venstre billedkant ses lidt af villa "Alfa", der blev revet ned i 2007. I nederste højre hjørne den nordlige ende af Bogø Kostskoles afdeling Astra. Jørgensmindevej 11 med det røde tag blev opført i 2000.

Jørgensmindevej 15

Settergården

Settergården på Sylvest Jensen-luftfoto fra 1939. I gavlen på stuehuset er der murværksdetaljer i form af hængestave.