Jørgensmindevej

Jørgensmindevej 2

Huset har engang heddet Clausensminde efter en af ejerne, skræddermester Lars Clausen.

Matrikel 43d. Her boede skræddermester Lars Clausen med familie og personale fra 1882. I 1932 fik huset ny ejer, gdr. Jørgen Peter Hansen Keis. Stubbekøbing Herreds realregister for Bogø.

Tinglysning af Lars Clausens adkomst til ejendommen på matrikel 43d. Stubbekøbing Herreds Skøde- og Panteprotokol.

Jørgensmindevej 3

Matr. 39a. Jensine Katrine Pedersen fik skøde på ejendommen som arv 25.11.1873 og hendes mand, sømand Hans Hansen Præst, fik samtidig skøde på ejendommen med vielsesattesten som adkomst. Huset gik videre i familien i 1918.

Ved folketællingen i 1906 boede Jensine Katrine Hansen Præst, Hans Hansen Præst og plejesønnen Carlo Christensen i huset. Fotografiet af Jensine og Carlo er taget af P.P. Adrian, Stubbekøbing, omkr. 1903-1910. Lokalarkiv for Møn, B2512.

Jørgensmindevej 6

Villa Alfa

Her boede skibsfører Harry Herman Larsen, f.  1895, gift i 1920 med Rigmor Hansen af Bogø.  Senere overtog sønnen Erik Larsen villaen. Den blev revet ned i 2007.

Erik Larsen var vognmand og havde campingplads på marken ved siden af huset i en halv snes år fra 1973.

Den 18. juli 2007 beskrev Jørgen Stæhr i Bogø Tidende, hvad der havde været på færde på de fem natbilleder fra 11. juli 2007: 

"Naboerne var med et brev fra Jørn Søllingvraa blevet adviseret om, at der sent onsdag aften den 11. juli ville være et stort opbud af mandskab med tunge køretøjer vejen og en del larm og uro. Man skulle dog ikke føle sig alarmeret af den grund, for der var ikke tale om noget alvorligt. Det var Beredskabsstyrelsen som ville husere i Villa Alfa. Bygningen, som kostskolen har købt, og som alligevel snart skal rives ned, skulle være rammen om en øvelse. Værnepligtige fra Uddannelsescentret i Næstved havde været under skoling i fem måneder og ville nu afprøvet deres færdigheder under realistiske forhold."

Jørgensmindevej 3-11

Privat luftfoto fra ca. år 2000. I venstre billedkant ses lidt af villa "Alfa", der blev revet ned i 2007. I nederste højre hjørne den nordlige ende af Bogø Kostskoles afdeling Astra. Jørgensmindevej 11 med det røde tag blev opført i 2000. 

Jørgensmindevej 15

Settergården

Settergården på Sylvest Jensen-luftfoto fra 1939. I gavlen på stuehuset er der murværksdetaljer i form af hængestave.

Se artiklen om Settergården på https://sites.google.com/view/bogoehistorie/bogø-bygger/gårde/settergård