Jørgensmindevej

Jørgensmindevej 2

Huset har engang heddet Clausensminde efter en af ejerne, skræddermester Lars Clausen.

Matrikel 43d. Her boede skræddermester Lars Clausen med familie og personale fra 1882. I 1932 fik huset ny ejer, gdr. Jørgen Peter Hansen Keis. Stubbekøbing Herreds realregister for Bogø.

Tinglysning af Lars Clausens adkomst til ejendommen på matrikel 43d. Stubbekøbing Herreds Skøde- og Panteprotokol.

Jørgensmindevej 6

Villa Alfa

Her boede skibsfører Harry Herman Larsen, f. 1895, gift i 1920 med Rigmor Hansen af Bogø. Senere overtog sønnen Erik Larsen villaen. Den blev revet ned i 2007.

Jørgensmindevej 15

Settergården

Settergården på Sylvest Jensen-luftfoto fra 1939. I gavlen på stuehuset er der murværksdetaljer i form af hængestave.