Fruekildevej

Nordlige ende af Fruekildevej

Udsigten mod syd den 7. juni 1963 med græssende køer. Til venstre Bogø vindmølle, til højre vekselstrømsvindmotoren på betontårnet på Kathøj. I slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne blev der etableret et sommerhusområde her.

Fruekildevej 8

Fruekildegård på Fruekildevej 8, ca. 1914. Lars Peter Petersen og hans kone Alma Martine Petersen, født Hansen, yngste søster til den berømte Grønlands-skipper Julius Hansen. Her drev Lars Peter og hans far før ham kombineret landbrug og smedje. På billedet ses Lars Peter og Alma Martine med deres fem børn, Sigfred, Oswald, Gothardt, Thyra og Rigmor.

Fruekildevej 14-16 - nuværende Østkildevej 16

Gårdejer Jens Peter Nielsen i kane med passagerer foran Stubholm, som nu er nedrevet. Stuehuset blev stående ved en større ombygning i 1950, men de tre længer blev revet ned og erstattet af to rødstensbygninger, som stadig står på adressen Østkildevej 16. På billedet står de gamle længer stadig, og det er altså tidligere end 1950.

Fruekildevej 15

Østerskovgård, ca. 1891

Østerskovgård, ca. 1917

Østerskovgård øverst, Birkagergård nederst. Skråfoto fra Kortforsyningen, 3. april 2017. Hentet 11. november 2018.
Emneord: vindkraft vindmølle vindmotor betontårn køer