Farøgårdsvej

Farøgårdsvej 1

Matrikel 1b. Gården blev kaldt Vestergård eller Udflyttergården. Sylvest Jensen luftfoto, 1939. Her boede i 1939 ifølge fotofirmaets protokol for denne optagelse Kavur Farøs enke.

Den 8. oktober 1846 blev den oprindelige helgård, matrikel 1, delt op i to gårde. Johan Peter Sørensen fik skøde på den nyoprettede matrikel 1b.

Jørn Farø har en liste over ejerne i sin bog Farø - Vej-over -ø, s. 22.

Kavur Petersen Farø, f. 6. december 1880. Han overtog Farø Vestergård i 1924. Foto: Anton Rasmussen, Stubbekøbing. Lokalarkiv for Møn. B5006.

Farøgårdsvej 3

Matrikel 1a. Gården blev kaldt Søndergård. Sylvest Jensen luftfoto, 1949. Dette var den oprindelige helgård, matrikel 1, på Farø. Med skøder af 8. oktober 1846 blev den delt op i to gårde. Anders Sørensen fik skøde på 1a, mens Johan Peter Sørensen fik skøde på den nyoprettede matrikel 1b.

I 1796 havde Søren Hansen taget skøde på matrikel 1 efter gårdmand Hans Sørensens enke Bodild (sic!) Bentsdatter.

Anna (1888-1970) og Peter William Sønderup 1886-1951). De købte gården i 1930. I 1956 overtog sønnen Carlo Sønderup, f. 1921.

Gravmæle på Bogø Kirkegård

Farøgårdsvej 5

Farøgård er især kendt på grund af Rasmus Stæhrs dagbog, en af de fineste danske bondedagbøger. Se Grunos bog i litteraturlisten.

Matrikel 2. Farøgård på et Sylvest Jensen luftfoto fra 1939. Ejeren var på dette tidspunkt Jørgen Ebbesen. Det Kgl. Bibliotek. Den gamle gård er revet ned og erstattet af nye avlsbygninger og et nyt stuehus fra 2005.

Farøgårdsvej 3 og 5 i 2017 og 2019

Nordvendt skråfoto. Farøgårdsvej 3 mod syd. Farøgårdsvej 5 mod nord med det nye stuehus fra 2005. Kortforsyningens skråfoto, 2017.

Nordvendt skråfoto. Farøgårdsvej 3 mod syd er nedrevet, men tomten ses stadig. Farøgårdsvej 5, Farøgård, mod nord, med det nye stuehus fra 2005. Kortforsyningens skråfoto, 5. juni 2019.