A. Johnsons Vej

Vejen er opkaldt efter filantropen Marie A. Johnson. Hun var født på Bogø, emigrerede til USA og bekostede i 1920'erne en udvidelse af elektricitetsnettet på Bogø.

A. Johnsons Vej 2

Villaen på A. Johnsons Vej 2 rejser sig til venstre på bakken på dette udsnit af et postkort fra omkring 1920. Matrikel 105au. Opført 1910.

A. Johnsons Vej 4

Færgen KOSTER ved Lindebroen i krigsbemaling, 1943-45.

A. Johnsons Vej 21

Gården på A. Johnsons Vej 21. Vi er i 1952, så Johnsonsvej er bare en ydmyg markvej, næsten ubebygget, og der er ingen Grønsundvej. Til højre for møllevingerne ses Stubholms store nybyggede lade og stuehuset til Stubholm (hjørnet af Østkildevej og Fruekildevej). Et godt stykke længere til højre, også med skoven som baggrund, ligger Billegården. Nedenunder Billegården ses gården på hjørnet af Nybygade ved Bogø Hovedgade 28A. Den var på 20 tdr. land. Sylvest Jensen Luftfoto, 1952.

Her er sigtelinjerne fra optagepunktet på billedet ovenfor indtegnet på et målebordsblad. Kortet er så gammelt, at Grønsundvej ikke er bygget endnu.