A. Johnsons Vej

A. Johnsons Vej 21

Gården på A. Johnsons Vej 21. Vi er i 1952, så Johnsonsvej er bare en ydmyg markvej, næsten ubebygget, og der er ingen Grønsundvej. Til højre for møllevingerne ses Stubholms store nybyggede lade og stuehuset til Stubholm (hjørnet af Østkildevej og Fruekildevej). Et godt stykke længere til højre, også med skoven som baggrund, ligger Billegården. Nedenunder Billegården ses gården på hjørnet af Nybygade ved Bogø Hovedgade 28A. Den var på 20 tdr. land. Sylvest Jensen Luftfoto, 1952.

Her er sigtelinjerne fra optagepunktet på billedet ovenfor indtegnet på et målebordsblad. Kortet er så gammelt, at Grønsundvej ikke er bygget endnu.