Østerskovvej

Østerskovvej 2

Østerskovvej 4a

Huset til højre blev opført af førstelærer Peder Lydik.

Østerskovvej 6

Det nybyggede hus på Østerskovvej 6.

Østerskovvej 7

Østerskovvej 8

Villa "Beta".

Østerskovvej 15

Himmerige

Østerskovvej 42

Foran Bøgely. Line Hansen, f. Klog, med datteren Agda omkring 1910.

Bøgely ved Bjarne Hansens kobberbryllup i 1991.