Østerskovvej

Østerskovvej 2

Tv. viktualiehandelen, Østerskovvej 2. Slagterens navn blev i kirkebøgerne skrevet Hans Kristen Hansen. Ved datteren Karla Julies fødsel i 1891  står der i kirkebogen: Født på Bogø, 25.12.1891. Datter af styrmand Hans Kristen Hansen og hustru Ane Kathrine Pedersen af Bogø. Moderen 23 år ved Karlas fødsel. 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21583848#353551,70319683

Slagter H.C. Hansens viktualiehandel. Stender postkort fra 1927. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling. Hans Christian Hansen var søn af en matros og født på Bogø i 1862. Det var dog H.C. Hansens søn Alex Peter Hansen (f. 1895), der var ejer af  matriklerne 82a og 82b, som han havde købt i 1924. Det er vel tænkeligt, at det er far og søn, som figurerer på postkortet.

På matrikelkortet for matr. nr. 82a ses også matr. nr. 82b. Skitsen er udfærdiget i 1888 i forbindelse med Hendrik Olsens salg af grundene til økonom ved Bogø Navigationsskole Jørgen Peter Jørgensen.

Østerskovvej 4A

Huset til højre blev opført af førstelærer Peder Lydik. Det er Østerskovvej 4A, matr. 83a. Matriklen er anført på fol. 361 i Realregisteret.

Østerskovvej 4B

Ved vurderingen af 1932, ved folketællingen i 1940 og ved vurderingen af 1950 boede her skibsfører Johannes Hansen Mortensen, ansat ved Bogø-Stubbekøbing-overfarten. Han havde købt ejendommen i 1911 af Lars Jørgen Larsen. Matrikel 83c.

I 1954 købte Bogø Kommune ejendommen, som i første omgang blev brugt af den nyansatte førstelærer Hans Nymann Nielsen, formentlig frem til 1962, derefter af lærer Erling Anders Birk Andersen, som døde i 1972. I 1979 blev huset solgt til Niels Oluf Lykkehus.

Østerskovvej 6

Det nybyggede hus på Østerskovvej 6. Opført 1886 på den nyudstykkede matrikel 83b af styrmand  Ole Peter Petersen, der havde købt parcellen af sin svigerfar Jens Pedersen Ungermann. I brandpolicen beskrives huset som en bygning i syd og nord, 8 fag, grundmuret og tegltag - til beboelse og brændehus. Huset har dekorative murværksdetaljer i gavlene. Vi har døbt dem dråbegavle. Man kan vist også kalde denne dekoration for hængestave. Videresolgt ved skøde fra Ole Peter Petersen til Christian Frederik Julius Jensen (Svava Jensen) på 83b og 83d - læst 18.7.1899, no. 5. Endnu senere havde skibsfører Hermann Lockenwitz og fru Rigmor bolig i huset, hvor de bl.a. fejrede deres sølvbryllup den 25. december 1952.

Tv. for nr. 6 ser man lidt af Lisegården på Østerskovvej 16 titte frem.

Østerskovvej 6, matr. 83b, markeret med grønne grænser. Lisegården, i det tidligere nummersystem den gamle gård nr. 7, markeret med røde grænser. Den var hjemstedgård for de nyudflyttede gårde på matriklerne 5a, 5b og 5c på Skovgårdsvej.


Matrikelkort 1899-1945, plan 1

Østerskovvej 6 med dråbegavl. Murdekorationen kaldes også hængestave.

Husets beboere ved folketællingen i 1906. Skibsfører Johannes Hansen Mortensen fik skøde på ejendommen i 1911. Kirsten Jensen Svava, enke efter den i 1902 forliste kaptajn Svava Jensen, sad indtil da i uskiftet bo efter sin mand.

Østerskovvej 7

Nis Linnet tog skøde på matrikelnummer 54a i december 1906. Ifølge BBR er huset opført i 1899.

Postkort i samme serie som ovenstående. Ca. 1900-1910.

Karen Smeds hus blev angiveligt revet ned i 1906 for at give plads til Linnets nye. Det passer dog ikke med, at lægeboligen skal være opført i 1899. Karen var datter af smed Hans Jacobsen og gift med styrmand Ole Hansen.

Østerskovvej 8

Villa "Beta". Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing. Det første skøde på matrikel 89c blev lyst i 1892. I 1933 blev huset købt af en pensioneret postbudsformand fra København, Jens Lund Christensen.

Vognmand Georg Schmidt og hans hest Blis klarer en flytning. Foran villa Beta. Flyttevognen var øens 2. gummivogn. Vi er nok midt i 1940'erne. 

Østerskovvej 10

Østerskovvej 10 med hængestave (dråbegavl). Opført 1887.

Østerskovvej 12

Akvarel af Lars Thomsen, 1995. Matrikel 87d, opført 1882 ifølge BBR. De tidligste ejere af ejendommen kan ses på dette link til Realregisteret.

Østerskovvej 15

Himmerige på Østerskovvej 15. Billedet findes også på Lokalarkiv for Møn, hvor det indgår i en samling på 105 billeder, der ser ud til i hovedsagen at stamme fra  familien Jacobsen. Det er udateret. En sammenligming med et luftfoto fra 1951 viser utvetydigt, at der er tale om Himmerige.

Østerskovvej 16

Lisegårdens hjemstadsplads lå på nuværende Østerskovvej 16. 

Efter udskiftningen i 1795 blev den efterhånden til tre gårde på matrikel 5, nuværende Skovgårdsvej 7, 38 og 40. På nogle af markerne, tættest ved byen, er husene i Skovvangen opført.

På nedenstående billede fra Google Street View 2010 er gulstensvillaen til højre Østerskovvej 16. Elmasterne på vejen er allerede en saga blot.

Her er Lisegårdens gamle hjemstedsplads markeret med en grøn ring på taget. Østerskovvej 16 på Kortforsyningens skråfoto fra 3.6.2021.

Herunder Lisegården, i det tidligere nummersystem den gamle gård nr. 7, markeret med røde grænser. Den var hjemstedgård for de nyudflyttede gårde på matriklerne 5a, 5b og 5c på Skovgårdsvej.


Matrikelkort 1899-1945, plan 1

Østerskovvej 7-39

Østerskovvej 7-39 på et skråfoto fra 2019.

Østerskovvej 35

Ejendommen blev bygget af skibsfører Hans Hansen og hans hustru Agda.

Agda var datter af en anden skibsfører Hans Hansen, der også boede på Østerskovvej, nemlig i Bøgely, nr. 49.

Østerskovvej 42

Foran Bøgely. Line Hansen, f. Klog, med datteren Agda omkring 1910. Line rykkede om sommeren over i udhuset og lejede værelser i hovedhuset ud til sommergæster.

Bøgely ved Bjarne Hansens kobberbryllup i 1991.

Østerskovvej 43

Hønseriet, avlscenteret Orio. Odense Luftfoto, 1951

Hønseriet er blevet betydelig udvidet siden billedet i 1951 blev taget. Udateret.

Gunvor Riise Olsen og Sv.E. Olsen blev viet 10. maj 1929 og drev hønseriet ca. 1940-65. Svend Erik Olsen var oprindelig styrmand og sejlede bl.a. med DSB-færger. Han var på den færge som danske sabotører sprængte i luften i færgelejet i Gedser. Så var der ikke mere arbejde; herefter startede han hønseriet. 

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 3. april 2017.


Vielsen på Bogø 10. maj 1929 af Gunvor Ingeborg Riise og Svend Erik Olsen

Svend Erik Olsens biografi i "Navigatørernes bog. Den danske handelsflådes befalingsmænd", København 1938. Bryllupsåret er forkert angivet. Han blev gift med Gunvor i 1929.

Østerskovvej 49. Skovfogedhuset

Skovfogedhuset, Østerskovsvej 49. Malet af Lars Renter, 1945. Fra Liselotte Aasbergs samling.

Skovfogedhuset er nr. 4. Hannesminde nr. 1. Bøgely nr. 2. Ved nr. 3 ses Skovgården. Nr. 6 er Skovpavillonen. Skråfoto fra Kortforsyningen. 3. april 2017.

Skovfogedhuset omkring 1890 med skovfoged Ernst Mathias Jakobsen med familie. Billedet er fra Møns Lokalarkiv og har fotonummer 2010012F080. Det er taget af rejsefotografen Julie Stratböcker, København.


SKOVFOGEDHUSET OMKRING 1890 - NÆRBILLEDE

Skovfogedparret Ane Dorthea og Ernst Mathias Jakobsen med børn og gæster foran skovfogedhuset på Østerskovvej 49. Han står midt i billedet og var skovfoged på Bogø i 2. generation, født 10. marts 1847 på Bogø som søn af skovfoged Jakob Rasmussen. Parret til venstre er gårdejer Jens Pedersen Ungermand og hans kone Ane Rasmusdatter fra Falstergården, som de havde haft siden 1860.

Billedet er fra Møns Lokalarkiv og har fotonummer 2010012F080. Det er taget af rejsefotografen Julie Stratböcker, København.