Østerskovvej

Østerskovvej 2

Tv. viktualiehandelen, Østerskovvej 2.

H.C. Hansens viktualiehandel. Stender postkort fra 1927. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

Østerskovvej 4a

Huset til højre blev opført af førstelærer Peder Lydik.

Østerskovvej 4b

Ved vurderingen af 1932, ved folketællingen i 1940 og ved vurderingen af 1950 boede her skibsfører Johannes Hansen Mortensen, ansat ved Bogø-Stubbekøbing-overfarten.

Østerskovvej 6

Det nybyggede hus på Østerskovvej 6. Opført 1886 på den nyudstykkede matrikel 83b af styrmand Ole Peter Petersen, der havde købt parcellen af sin svigerfar Jens Pedersen Ungermann. I brandpolicen beskrives huset som en bygning i syd og nord, 8 fag, grundmuret og tegltag - til beboelse og brændehus. Huset har dekorative murværksdetaljer i gavlene. Vi har døbt dem dråbegavle. Man kan vist også kalde denne dekoration for hængestave. Videresolgt ved skøde fra Ole Peter Petersen til Christian Frederik Julius Jensen (Svava Jensen) på 83b og 83d - læst 18.7.1899, no. 5. Endnu senere havde skibsfører Hermann Lockenwitz og fru Rigmor bolig i huset, hvor de bl.a. fejrede deres sølvbryllup den 25. december 1952.

Østerskovvej 6 med dråbegavl. Murdekorationen kaldes også hængestave.

Husets beboere ved folketællingen i 1906. Skibsfører Johannes Hansen Mortensen får skøde på ejendommen i 1911. Kirsten Jensen Svava, enke efter den i 1902 forliste kaptajn Svava Jensen, sidder i uskiftet bo efter sin mand.

Østerskovvej 7

Nis Linnet tog skøde på matrikelnummer 54a i december 1906.

Østerskovvej 8

Villa "Beta". Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing.

Vognmand Georg Schmidt og hans hest Blis klarer en flytning. Foran villa Beta. Flyttevognen var øens 2. gummivogn. Vi er nok midt i 1940'erne.

Østerskovvej 10

Østerskovvej 10 med dråbegavl. Opført 1887.

Østerskovvej 15

Himmerige på Østerskovvej 15. Billedet findes også på Lokalarkiv for Møn, hvor det indgår i en samling på 105 billeder, der ser ud til i hovedsagen at stamme fra familien Jacobsen. Det er udateret. En sammenligming med et luftfoto fra 1951 viser utvetydigt, at der er tale om Himmerige.

Himmerige. Det forhenværende skovfogedpar Ane Dorthea og Ernst Mathias Jakobsen.

Himmerige, Odense Luftfoto, 1951

Østerskovvej 42

Foran Bøgely. Line Hansen, f. Klog, med datteren Agda omkring 1910. Line rykkede om sommeren over i udhuset og lejede værelser i hovedhuset ud til sommergæster.

Bøgely ved Bjarne Hansens kobberbryllup i 1991.

Østerskovvej 43

Hønseriet, avlscenteret Orio. Odense Luftfoto, 1951

Hønseriet er blevet betydelig udvidet siden billedet i 1951 blev taget. Udateret.

Gunvor Riise Olsen og Sv.E. Olsen drev hønseriet ca. 1940-65. Svend Erik Olsen var oprindelig styrmand og sejlede bl.a. med DSB-færger. Han var på den færge som danske sabotører sprængte i luften i færgelejet i Gedser. Så var der ikke mere arbejde; herefter startede han hønseriet.

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 3. april 2017.

Svend Erik Olsens biografi i "Navigatørernes bog. Den danske handelsflådes befalingsmænd", København 1938.

Østerskovvej 49. Skovfogedhuset

Skovfogedhuset, Østerskovsvej 49. Malet af Lars Renter, 1945. Fra Liselotte Aasbergs samling.

Skovfogedhuset er nr. 4. Hannesminde nr. 1. Bøgely nr. 2. Ved nr. 3 ses Skovgården. Nr. 6 er Skovpavillonen. Skråfoto fra Kortforsyningen. 3. april 2017.

Skovfogedhuset omkring 1890 med skovfoged Ernst Mathias Jakobsen med familie. Møns Museum