Observationsskolen Søvang

1968 - ca. 2008

Fra 1960-62 var Søvang en afdeling af Bogø Kostskole, hvor man under ledelse af hr. og fru Frydenlund - som noget nyt - havde en blanding af piger og drenge boende. Det første år seks lidt større piger og otte små drenge. Og det følgende år 14 piger og 15 mindre drenge. Det overskuelige antal elever bevirkede, at det hele havde et hjemligt præg.

I 1962 blev skolen solgt til Frydenlunds. De indrettede kostskole, der konkurrerede med Bogø Kostskole til 1968, hvor Brøndby Kommune købte stedet og oprettede en observationsskole for samspilsramte børn. Forstanderparret var indtil nytår 1997 Hertha og Pehr Damkjær. I 1973 blev Ove og Mariann Paarup ansat som lærere på skolen.

Brøndby, Albertslund og Værløse kommuner sendte børn til skolen. Da Københavns Amtsråd i 1991 indstillede sit tilskud til skolen, var dens eksistens en overgang truet, men den fortsatte dog mange år endnu, inden bygningerne blev afhændet i 2009.

1991

I 1991 blev det besluttet, at Observationsskolen Søvang kunne fortsætte.