Vognmænd Fragtmænd

Fragtruter

Amternes trafikudvalg udstedte tilladelse (koncession) til at drive fragtruter. Hvis fragtruterne krydsede amtsgrænserne, blev tilladelsen aftalt mellem amterne.

Tilladelse til fragtmandskørsel

Tilladelsen gælder drift af ruten mellem Vordingborg og Stege samt på Møn og Bogø fra 1966 til 1974.

Trafikudvalget for Præstø Amtsraadskreds.

Telefon Næstved 1400

Næstved, den 20. december 1966.


Til Bogø Sogneråd

Trafikudvalget har i dag tilskrevet Møns Omnibusser således:

"Hoslagt følger tilladelse for Møns Omnibusser til at udføre fragtmandskørsel med motorkøretøj mellem Vordingborg og Stege samt på Møn og Bogø. Der henvises til, at der under dags dato er givet tilladelsen en sålydende påtegning: "Foranstående tilladelse fornyes for 8 år fra den 1. april 1967 at regne.

Vordingborg rutebilstation skal benyttes under iagttagelse af den for denne gældende overenskomst.""

Hvilket herved meddeles.

[Sign.] F.H. Høyrup, kst.

(Brev af 20. december 1966. Rigsarkivet. Bogø Kommune, Sognerådet: Diverse ujournaliserede sager (1842-1968)).