Vognmænd Fragtmænd

Fragtruter

Amternes trafikudvalg udstedte tilladelse (koncession) til at drive fragtruter. Hvis fragtruterne krydsede amtsgrænserne, blev tilladelsen aftalt mellem amterne.

Tilladelse til fragtmandskørsel

Tilladelsen gælder drift af ruten mellem Vordingborg og Stege samt på Møn og Bogø fra 1966 til 1974.

Trafikudvalget for Præstø Amtsraadskreds.

Telefon Næstved 1400

Næstved, den 20. december 1966.


Til Bogø Sogneråd

Trafikudvalget har i dag tilskrevet Møns Omnibusser således:

"Hoslagt følger tilladelse for Møns Omnibusser til at udføre fragtmandskørsel med motorkøretøj mellem Vordingborg og Stege samt på Møn og Bogø. Der henvises til, at der under dags dato er givet tilladelsen en sålydende påtegning: "Foranstående tilladelse fornyes for 8 år fra den 1. april 1967 at regne.

Vordingborg rutebilstation skal benyttes under iagttagelse af den for denne gældende overenskomst.""

Hvilket herved meddeles.

[Sign.] F.H. Høyrup, kst.

(Brev af 20. december 1966. Rigsarkivet. Bogø Kommune, Sognerådet: Diverse ujournaliserede sager (1842-1968)).


Forretninger på Bogø i 1962, herunder vognmænd og fragtmænd

Den sidste Bogø Avis, der udkom i 1962, bragte nytårshilsner fra øens handlende, håndværkere og servicevirksomheder. Her nævnes hovedparten. Listen er ikke udtømmende, men giver dog et overblik over forretningsvirksomheden på Bogø i 1962.

 • - Sv.Å. Sørensen, Barbermester,
 • - G. Wilkki, Malermester,
 • - Erik Larsen, Vognmand
 • - Bogø Brugsforening,
 • - Allan Andersen, Fiskehandler,
 • - LMAF, Bogø (foderstoffer),
 • - Bogø Gæstgivergård,
 • - Ib’s konditori,
 • - Møns Bank,
 • - B. Nymann, Ostehandler, Hegnede,
 • - Kurt Hansen, Installatør,
 • - Aksel Jensen, Vognmand,
 • - Sv.E. Olsen, Orio, Hønseri,
 • - Martin Pedersen, Fragtmand,
 • - W. Schytte, Vognmand,
 • - Sv.Å. Rex, Murermester,
 • - Ejvind Christoffersen, Frugtavler,
 • - Chr. Hemmingsen, Vognmand,
 • - Hansine Hemmingsen, Skrædder/strik,
 • - Helmer Christiansen, Smedemester,
 • - Præstø Amts Færgevæsen,
 • - Sigfred Nielsen, Tuborg Depot,
 • - Willy Jensen, Esso Service,
 • - A. Nielsen, Købmand,
 • - A. Rasmussen, Tømrermester,
 • - A.P. Hansen, Slagter,
 • - Kr. Nielsen, Vognmand,
 • - Tjørnebys efterfølger, Købmand Knud Rasmussen,
 • - Åge Lockenwitz, Frugtavler,
 • - A. Breitenstein, Møller,
 • - K. Thomsen, Bagermester,
 • - P. Steffensen, Vognmand,
 • - Holger Madsen, Fiskehandler, Hårbølle,
 • - Sylvia Petersen, Manufaktur,
 • - J.P. Larsen, Sparebud,
 • - Antoinette og Svend Maymann, Kiosk.