Håndværk

Smedeværksteder

Bogø Smede- og Maskinværksted

Det næsten nyopførte værksted; måske kort efter 1947.

Volmer Karstensen oprettede i 1940'erne smedjen i Smedestræde 16. Han kaldte den VOKA.

Volmer Karstensen foran værksted og beboelse i begyndelsen af 1950'erne. I midten hans datter Lene.

Helmer Christiansen overtog forretningen efter Volmer Karstensen og solgte den i 1965 videre til Leif Nowicki.

Helmer Christiansen overdrager Bogø Smede- og Maskinværksted til Leif Nowicki. Bogø Avis, 27. januar 1965.

Smedjen i Bogø Hovedgade 103

Smede i to generationer. Den gamle smed til venstre er Hans Christian Jørgensen Drejer, f. 20.1.1870 på Bogø. Den unge er sønnen Niels Peter Marius Jørgensen Drejer, f. 15.4.1898. De står sammen med deres koner, der begge hed Anna. Christian Drejer drev smedjen fra 1891.

Regning fra Christian Drejers værksted, 1931. Få dage før regningens datering havde Christian Drejer fejret sit 40 års jubilæum som smedemester på Bogø.

Skorsten og esse. Fotos af Jan Falster Hansen

Esse og kar til olieafkøling

Det lille oliekar og det store vandkar til afkøling

Maleri af smedjen. Fra Berit Hansens samling

Karetmager

En karetmager kunne godt bruge noget moderne energi. Her søger karetmager Georg Hansen i Smedestræde et brugt lokomobil eller en fritstående dampmaskine, formentlig til eget brug. Annonce i Nationaltidende, 26. marts 1917.

Håndværksmestre fejrer restaurering i 1963

Lokale håndværksmestre samlet til fejring af en tilendebragt restaurering af kroen i juni 1963. Siddende ses fra venstre maler Gunnar Wilkki, Bogø, elektriker Kurth Albrekt Hansen, Bogø, murermester Peter Jensen, Fanefjord, tømrermester Åge Pedersen, Damme, murermester Mogens Jensen, Fanefjord, og yderst til højre en ukendt mester. Stående fra venstre murermester Svend Aage Jensen, Fanefjord, og tømrermester Svend Naur, Askeby.

Glarmestre

Mekanikere

Murere

Ved folketællingen i 1845 var der 1 murermester på Bogø.

Rokkedrejere

Ved folketællingen i 1845 var der en rokkedrejer på Bogø. Han har haft travlt med at fremstille en række forskellige redskaber. bl.a. til øens vævere og spindere.

Sadelmager

Ved folketællingen i 1845 var der 1 sadelmager på Bogø.

Skomagere

Ved opgørelsen af folkemængden på Bogø i 1845 kunne sognepræsten indberette, at der fandtes 4 skomagere på øen.

Skiltet nedenfor har tilhørt skomager Karl Sørensen, 1912-1973, der bosatte sig på Bogø omkring 1940. Karl Sørensen var gift med Gerda, 1915-1985, datter af karetmager Georg Hansen.

Han havde først værksted på Bogø Hovedgade 78, i tilbygningen ud mod Hovedgaden. Senere flyttede han til Vestergade 6, hvor der nu kun findes en tom grund efter en brand. Skiltet har hængt på begge adresser.

Karl Sørensens skilt fra Bogø Hovedgade 78 og Vestergade 6.

Skomager Frederik Schmidt, Bogø Hovedgade 58. Scenen er foreviget i ca. 1942. Schmidt var født i 1861. I baggrunden det nyopførte Kathøjtårn.

Skræddere

Ved folketællingen i 1845 var der 7 skræddere på Bogø.

Snedkere

Ved folketællingen i 1845 var der 1 snedker på Bogø.

I 1850 var der ligeledes 1 snedker.

Tømrere

Ved folketællingen i 1845 var der 1 tømrermester på Bogø. I 1850 var tallet vokset til 3 tømrermestre.

Vævere

Ved folketællingen i 1845 var der 10 vævere på Bogø. I 1850 var der 8 og i 1855 4 vævere.

Tags: smedje smed smedeværksted maskinværksted karetmager lokomobil petroleumsmotor dampmaskine