Håndværk

Smed

Helmer Christiansen overdrager Bogø Smede- og Maskinværksted til Leif Nowicki. Bogø Avis, 27. januar 1965.

Karetmager

En karetmager kunne godt bruge noget moderne energi. Her søger karetmager Georg Hansen i Smedestræde et brugt lokomobil eller en fritstående dampmaskine, formentlig til eget brug. Annonce i Nationaltidende, 26. marts 1917.

Håndværksmestre fejrer restaurering i 1963

Lokale håndværksmestre samlet til fejring af en tilendebragt restaurering af kroen i juni 1963. Siddende ses fra venstre maler Gunnar Wilkki, Bogø, elektriker Kurth Albrekt Hansen, Bogø, murermester Peter Jensen, Fanefjord, tømrermester Åge Pedersen, Damme, murermester Mogens Jensen, Fanefjord, og yderst til højre en ukendt mester. Stående fra venstre murermester Svend Aage Jensen, Fanefjord, og tømrermester Svend Naur, Askeby.Tags: smedje smed smedeværksted maskinværksted karetmager lokomobil petroleumsmotor dampmaskine