Fiskeri

Det er ikke meget, vi ved om fiskeriet på Bogø i de ældste tider, men det antages sædvanligvis, at Bogø har haft del i middelalderens store sildeeventyr. Senere hen, i en indberetning fra 1771, får man dog et glimt af fiskeriet på Bogø. I en melding fra Stubbekøbing hedder det, at der kun er en smule fiskeri i Stubbekøbing, og at der ingen fiskere er. Ved sjældne lejligheder kommer der dog aborrer, flyndere, gedder og ål fra Bogø, siges det.

Beskæftigede i søfart og fiskeri i 1901

Folketællingen i 1901 viste, at der var usædvanlig mange søfolk på Bogø, men kun få fiskere. Optælling og grafik ved Svend Aage Christensen.

Tre fiskere ved Skåningebro

SKÅNINGEBRO I 1950'ERNE

Fra venstre fisker Svend Nielsen, Arnold Jensen og drivkvasen KARENS senere ejer Theodor Hansen ved Skåningebro i midten af 1950'erne. I baggrunden har to både vod til tørre. Fra Kenneth Nøhrs arkiv. Svend Nielsen var Kenneth Nøhrs morfar.

Regional fiskeristatistik - 1973

For Bogøs vedkommende er der registreret 2 erhvervsfiskere og 9 lejlighedsfiskere på 9 både over 5 brt. og 18 både under 5 brt. Fiskeristatistik for 1973. Storstrøms Amtsråds akter i Rigsarkivet.


Fiskere ved Lindebroen ifølge Grønbogen

Rasmus Møller hed en af Bogøs fiskere. Han landede hovedsageligt sin fangst til industrien i Stubbekøbing. Han boede i Lodshuset på Bogø Hovedgade 6.

Emil Hansen og hans søn Poul havde en fiskekutter ved navn ”Anna”, som de fiskede med i Østersøen, hovedsagelig sild. Stigfeld fiskede med kutteren ”Emanuel”, han kørte rundt på øen og solgte sine fisk. Øjvind Olsen var havnefoged i mange år, han blev afløst af Karl Christensen, der igen blev afløst af sin søn Charles. I dag er der ingen erhvervsfiskere tilbage i Bogø Havn. (Fra den grønne bog "Bogø År 2000. 100 års handel og håndværk på Bogø", udgivet 1999).