Fiskeri

Det er ikke meget, vi ved om fiskeriet på Bogø i de ældste tider, men det antages sædvanligvis, at Bogø har haft del i middelalderens store sildeeventyr. Senere hen, i en indberetning fra 1771, får man dog et glimt af fiskeriet på Bogø. I en melding fra Stubbekøbing hedder det, at der kun er en smule fiskeri i Stubbekøbing, og at der ingen fiskere er. Ved sjældne lejligheder kommer der dog aborrer, flyndere, gedder og ål fra Bogø, siges det.

Beskæftigede i søfart og fiskeri i 1901

Folketællingen i 1901 viste, at der var usædvanlig mange søfolk på Bogø, men kun få fiskere. Optælling og grafik ved Svend Aage Christensen.

Statistik for 1948

Af Fiskeriministeriets beretning for 1948 fremgår det, at Bogø på dette tidspunkt havde 6 erhvervsfiskere og 12 lejlighedsfiskere. Fiskefartøjernes værdi var 30.000 kr., redskabernes 10.000 kr. Der blev fisket 24.000 kg fisk til en værdi af 27.000 kr.

Tre fiskere ved Skåningebro

SKÅNINGEBRO I 1950'ERNE

Fra venstre fisker Svend Nielsen, Arnold Jensen og drivkvasen KARENS senere ejer Theodor Hansen ved Skåningebro i midten af 1950'erne. I baggrunden har to både vod til tørre. Fra Kenneth Nøhrs arkiv. Svend Nielsen var Kenneth Nøhrs morfar.

Regional fiskeristatistik - 1973

For Bogøs vedkommende er der registreret 2 erhvervsfiskere og 9 lejlighedsfiskere på 9 både over 5 brt. og 18 både under 5 brt. Fiskeristatistik for 1973. Storstrøms Amtsråds akter i Rigsarkivet. Det er en tilbagegang i forhold til opgørelsen fra 1948.


Fiskere ved Lindebroen ifølge Grønbogen

Rasmus Møller hed en af Bogøs fiskere. Han landede hovedsageligt sin fangst til industrien i Stubbekøbing. Han boede i Lodshuset på Bogø Hovedgade 6.

Emil Hansen og hans søn Poul havde en fiskekutter ved navn ”Anna”, som de fiskede med i Østersøen, hovedsagelig sild. Stigfeld fiskede med kutteren ”Emanuel”, han kørte rundt på øen og solgte sine fisk. Øjvind Olsen var havnefoged i mange år, han blev afløst af Karl Christensen, der igen blev afløst af sin søn Charles. I dag er der ingen erhvervsfiskere tilbage i Bogø Havn. (Fra den grønne bog "Bogø År 2000. 100 års handel og håndværk på Bogø", udgivet 1999).

Øjvind Olsens fiskefartøj Ester

I 1924 stod Øjvind Olsen registreret som ejer af fiskefartøjet N.F. 57 Ester (ex K. 1125 Ester).

Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj med brønd og hjælpeskrue.

Bygget 1909, i Horsens af Richard Schrøder.

Bilbrev dateret, Horsens, den 30. marts 1909.

Målerbrev dateret, Vordingborg, den 16. april 1909

NYT, målerbrev, dateret Vordingborg, den 25. april 1910

1 dæk, 2 master

Middelfyldig bov

Glat stævn.

Spidsgattet

Ufuldstændig Inderklædning.

Forsynet med en 4 takts petroleumsmotor,

og en 2-bladet stilbar skrue fra P. Jørgensen, København.

Købesum: 1800 kroner.

Kilde: Lenes Skibsdatabase.

Bogø-fiskeren J.P.J. Drejer om fiskeri efter ål med drivvod

I en polemik med toldforvalter Jansen, Assens, skrev Drejer en artikel i Fiskeritidende om ålefiskeriets metoder. Artiklen er fyldigt citeret i Stubbekøbing Avis, 25. juni 1886.