Bogø arbejder

Her er der oplysninger om arbejdslivet på Bogø, altså om landbrug, skovbrug, søfart, fiskeri, handel, håndværk, undervisning, sundhedsvæsen og administration.

Nedenfor er et snapshot af befolkningens livsgrundlag i 1890, fordelt på erhverv.

Under menupunktet Startside er der en undermenu med statistik over folketallet. En gennemgang af Bogøs administrative tilhørsforhold gennem tiderne fimdes her.

Brug menuerne under Bogø arbejder!

Fordelingen på erhverv i 1890

En af ændringerne i forhold til folketællingen i 1845 er, at landbruget i 1890 er hovederhvervet, mens søfarten i 1845 havde en lille føring over landbruget.

Folketællingen i 1901 viser det samme billede som statistikken ovenfor fra 1890. Nemlig et usædvanlig stort antal søfolk på Bogø. I dette tilfælde ved en sammenligning mellem Bogø og Præstø Amt som helhed. Til gengæld var der kun få erhvervsfiskere på Bogø.

Fordelingen på erhverv i 1930

Linket ovenfor fører til

Folketællingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930

Tabel VIII er af særlig interesse for Bogø, idet tallene her er angivet helt ned på sogneniveau. Tabellens titel er Befolkningens fordeling efter erhverv i hver af landets kommuner. For Bogøs vedkommende står den som nævnt på side 136. Man kan læse meget af sådan en tabel. I sammenligning med de andre landkommuner ligger Bogø meget højt med personer, der ernærer sig ved immateriel virksomhed. Det tør man jo nok tage som udtryk for, at der er mange skolelærere på øen.

Bogen indeholder resultaterne af Folketællingen i 1930. Der er tabeller over befolkningens antal i byer, forstæder, bymæssige bebyggelser, landdistrikter, amter og amtsrådskredse, samt tabeller over befolkningens fordeling efter alder, køn og ægteskabelig stilling i landets hoveddele, kommuner og større provinsbyer. Tabeller over ægteparrenes fordeling efter mands og hustrus alder, og befolkningens fordeling efter fødested og statsborgerskab findes også.

Desuden er der en opgørelse over antal husstande efter størrelse og erhverv, og antal fælleshusholdninger efter type (fx børnehjem, alderdomshjem, rekreationshjem, abnorm- og vanføreanstalter, fattiggårde, fængsler, hoteller, pensionater) og størrelse. Yderligere er der oplysninger om befolkningens fordeling efter erhverv, forsørgerstilling, alder og indtægt.

Udgivet i 1935 (Statistisk Tabelværk, Rk.5. Litra A ; Nr. 20)

Erhverv på Bogø i 1971

Denne hjemmestrikkede oversigt stammer fra Militærnægterrapporten 1973 og er udarbejdet på grundlag af telefonbogen for Lolland-Falster for 1971 med de mangler og unøjagtigheder, det måtte give anledning til.