Aage Jørgensen Drejer

Aage Drejer, f. 11.5.1903, blev kaldt Smede-Aage. Her er han fotograferet i stuen i smedehuset i Bogø Hovedgade 103 sammen med naboen Ernst.

D. 24.7.1983, urnen nedsat i det oprindelige gravsted nr. 88. Gravstedet er nu omlagt til lapidarium, og der står stadig en sten med indskriften: Smedemester Chr. Drejer, Familiegravsted. Den findes helt ovre ved muren mod Sparegården i forlængelse af kirken.

Aage Drejer, f. 1903. Smede-Aage hos fotograf N.P. Nielsen i Gothersgade 41 i 1925, formentlig kort før han for en periode udvandrede til Argentina.

I forbindelse med udvandringen skulle Aage Drejer bruge en lægeattest. Den blev udfærdiget af Nis Linnet på Bogø og stemplet i det argentinske generalkonsulat i København den 22. april 1925.

Legitimationskort for Aage Drejer, 1944

Aage Drejer med sixpence midt på bænken. Fra venstre er det ellers Frank "Bornholmer", Carl Nielsen, der i 1950'erne drev Bogø Skovpavillon, og på trappen "Mutten", der var sømand. Hans borgerlige navn var Niels Elmo Tornvang. Han boede på A. Johnsons Vej i et hus, der hed "Slow Motion".

Fotografens behandlerstempel på bagsiden siger januar 1981.