Lec: Aforismy

Stanisław Jerzy

Lec

Aforismy

 


Nedopusť, aby si tvoje mozkové závity omotal někdo kolem prstu.


*


Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi.


*


V umění neuznávám žádné -ismy kromě heroismu.


*


Šlapu po vašich nejposvátnějších citech. Nemáte je mít tak přízemní.


*


Do vlastního nitra vcházej bez klepání.


*


Konec nekrologu: Nezemřel. Změnil způsob života.


*


Optimismus a pesimismus se od sebe liší pouze stanovením data konce světa.


*


Lůza křičí jednou velkou hubou, ale žere tisíci malými.


*


Je to pokrok, používá-li kanibal vidličky a nože?


*


Ani jediná sněhová vločka se necítí být odpovědná za lavinu.


*


Vše je v rukou člověka. Proto si je často myjme.


*


Nejsi-li psychiatr, straň se idiotů. Jsou příliš hloupí, aby stáli laikovi za společnost.


*


Myšlenky, tak jako blechy, skáčou z člověka na člověka, ale nepokoušou jen tak kdekoho.


*


Domníváš se, že se ti podaří prorazit hlavou zeď. Ale co když se pak dostaneš jen do další kobky?


*


Okamžik poznání tvé vlastní netalentovanosti je zábleskem génia.


*


Politika – dostihy trójských koní.


*


Východ je obvykle tam, kde byl vchod.


*


Prvním příznakem smrti je narození.


*


My víme, že jsme se dali nesprávnou cestou, ale vynahrazujeme si to tím, že dupeme na plyn.


*


Na nepřítelově hrobě omamně voní květiny.


*


Čím čistší jsou oběti, tím špinavější jsou ruce vrahů.


*


Nejlépe dovedou podrážet nohy trpaslíci – je to jejich zóna.


*


Naše nevědomost dobývá stále další a další světy.


*


Nemůžeme se vrátit do jeskyní! Už je nás příliš mnoho.


*


Svědomí měl čisté – nikdy ho ještě nepoužil.


*


Všimnul jsem si, že lidé mají rádi myšlenky, které je nenutí myslet.


*


Buďme struční. Svět je přelidněn slovy.


*


Co zbylo z lásky a extáze?

       Bytové nesnáze.


*


Dějiny – sbírka událostí, k nimž by bývalo nemuselo dojít.


*

Dějiny nás učí, jak je falšovat.


*


Existuje druh géniů, které dokáží rozpoznat jedině géniové.


*


Hlavním cílem demokracie se stalo počítat hlavy, ale nedbat mozků.


*


Hlouposti každé epochy mají pro vědu dalších epoch stejnou cenu jako její moudrosti.


*


Je těžké tleskat těm, co ti svázali ruce.


*


Jen lidožrout nepohrdá člověkem.


*


Mluv moudře, nepřítel naslouchá.


*


Moje nenávist zestárla. Stala se pohrdáním.


*


Nechoď ve šlépějích velikánů! Utopíš se v nich.


*


Nejbezpečněji je na dně. Hlouběji nikdo neupadne.


*


Nejsnazší je vytvořit tvrdý režim z měkkých poddaných.


*


Nenalezneš-li slova pobouření, nenahrazuj je komplimenty.


*


Okno do světa lze zastřít novinami.


*


Rány se zajizví, ale jizvy rostou spolu s námi.


*


Tma je ve státě, kde jsou lotři na výsluní.


*


Všichni chtějí naše dobro. Nedejte si je vzít!


*


Vytvořit postavu a ponechat ji vlastnímu osudu dokáže pouze vynikající spisovatel.


*


„Zbabělec!“ rozhořčilo se lejno. „Bojí se mě dotknout.“


*


Nechce se věřit, že lež existovala před vynálezem tisku.