ISSN 2218-2926

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, UKRAINE

V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY

COGNITION, COMMUNICATION, DISCOURSE

Series “Philology”


International On-line Journal

Published since 2010

Publisher: V.N. Karazin Kharkiv National University

DOI: 10.26565/2218-2926-XX-XX

ISSN 2218-2926

МОН УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

КОГНІЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, ДИСКУРС

Серія Філологія

Міжнародний електронний збірник наукових статей

Видається з 2010 року

Видавець: Харківський національний

університет імені В.Н. Каразіна

DOI: 10.26565/2218-2926-XX-XX