periszkóp-2

"Minden, ami kisebb valaminél"

Közéleti-elméleti szemle


Belépés a Periszkóp 1 portálra


GYORSPOSTA

Okoskodnak, késlekednek - Lapszemle

Zsehránszky István: Dirigál a bélféreg

Baráti kérdések - Lapszemle

Băieșu több figyelmet érdemelne - Lapszemle

Domján Levente: Vakcina – Lapszemle

Zsehránszky István: A nyájszellem erősítése - Lapszemle

Rémeket látnak – és láttatnak - Lapszemle

Nem mind arany - Lapszemle

Érték és érdek - Lapszemle

Zsehránszky István: Észrevette a magyarokat - Lapszemle

Ki hitte volna? - Lapszemle

Brüsszel húzza az időt, és nemcsak ő... - Lapszemle

Székedi Ferenc: Túl az előítéleteken - Lapszemle

Zsehránszky István: Jól nézünk ki! - Lapszemle

Vége a világnak – nahát! - Lapszemle

A Cenk alatt – Lapszemle

Sajtótükör – sejtés-tükörben - Lapszemle

Farkas Árpád nem hagy itt - Lapszemle

Erdély, cselédlány - Lapszemle

Mire jó a vírus? - Lapszemle

A háború - maga a pokol - Lapszemle

Elekes Ferenc születésnapján - Lapszemle

Zsehránszky István: Nyelvünk él… - Lapszemle

Elhunyt Zsehránszky István újságíró, lapszerkesztő

A. Gergely András: Befelé úton a külhomályba

JELZÉSEK

Progress – avagy a „dezinformáció korának” új esélye

Nemzeti hangok, hangnemi fegyverzet

Véletlen korok, sorsképletek a csillagokban?

Kortárs gólem – kockaképekben elbeszélve

Sajtólap(ozó)

Képre kép, tárgyra szó, értékre közöny

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2020 / 19. fórum: Jövőformáló tudomány - videdókonferencia

Társastánc, táncműveltség, táncantropológia

Rövid hangoló egy múltbeli kísérlethez

Súgólyuki jegyzetek a Halljakendisztáni Nemzeti Színházból

Én-identifikációtól a jel-nélküliségig

Őstehetség az „ígéret földjén”

A TéT a tét… – avagy egy hír és a háttere

A. Gergely András: Győzi-nap

A hogylátástól az úgylátásig...

Heveny tudósítás a hangbokorból

Innen és túl a balneológián: fürödve szép élet

Ritmus nélkül nincs élet

Tárgyra tárgy, jelentéstérre jelentésmód

Bevándoló Budapest – kivándorló Kelet-Európa

Ötven könyv, amit mindenkinek ismernie kell?

Menórák, csillagok, sztárok

Tény-olvasat – értékelő szemlélet céljával

Omlatag portrék az nagy orosz közéletből

Egy nőkérdés-vita, meg a lehetséges Példabeszédek

Színház-sirató - A. Gergely András

A hang nekrológja

A. Gergely András: Ott lenni – itt írni

Akarat, létezés, tragikum, kockadobás

A. Gergely András: Őrzi a búza ízű múltat…

Szót ért a nép, ha eszközei adottak

Uhrman Iván: Szóra szó, avagy ószövetségi szómutató szótár

Az igazság jobbára házhoz jön

A. Gergely András: Egy este a meggyötört valósággal

Felvidéki regénytapasztalat – szóképekben elbeszélve

Blogbejegyzés vagy változtatás – állampolitika vagy civilitás

Spektrum, irány, szándék – mintha valaki megfigyelő lennél

Technika, tudomány, orvoslás

A. Gergely András: Valamit visz

Hogyan alkot polgárságot egy nő?

Évtizednyi adósság – évszázadnyi törlesztés

Tévedések vígjátéka mögött

A szépség képe, meg a kereső és megőrző emlékezet

Duna-kaland, életbe zárva

Szerelem pusztulatig

Bunkerjövőink

A mindenütt hódító Szindbád

Nyelvmesterség a szuprapolitikában

Trauma, amely már nem mindenkinek az

Pannon mese – antik-modern kontrasztokkal

Hóman-per – újraolvasva

A. Gergely András: Van-e menedék az emberi-történelmi gonoszság elől?

Falukutatás – olasz irodalmi módra

Átlátható mégis, ami láthatatlan

A túlzásba vitt önkizsákmányolás

ÖRÖKSÉG

Kamarás István OJD: Jákob kútjánál

Duna-tájon – avagy két világ szülőföld-határán

Setét foltok derűje - A. Gergely András

A rokon, az idegen és a nyelv

Maróti Andor: Nemzeti egység, nemzeti kultúra

Staller Tamás: Koestler és a zsidóság

Havasokon innen – búzamezőkön túl

Mesefolyam óceánja apróbb patakba ágazik - A. Gergely András

Tibori Szabó Zoltán: A hajlíthatatlan Méray Tibor életpéldája

Tudásmigráció, avagy „jogász nemzet” a katedrán túl

Bálint Györgyről, akinek csak hozzánk van köze

Vallomás vallomásáról vallok

A. Gergely András: Műremek-látogatás, emlékekkel

Múlt-kép, kutatás, „talált örökség”

Vérző Magyarország és a trianoni élményfolytonosság

A. Gergely András: Árnyéktól a fényig

Újváros, amint már nem új és kevésbé közösségi

A. Gergely András: Egy káoszból több kozmoszig

A. Gergely András: Meddig érnek a mesefák?

A. Gergely András: Díjazott cigánykodások

Vukov Anikó Veronika: „A nemzet hű fiává... a rokon érzés, s a csatlakozó önfeláldozat avat”

Törökverés – szakavatott diktátor módon

XX. SZÁZADI TÖRTÉNETEK

Legendás Trianon, avagy az ismerethiányok historikuma

Képes beszéd a képtelen múltakról - A. Gergely András

Sorstalan sors, elhallgatás, emlékezet

Lekéstünk a mintegy halvaszületettről

Pótlólagos feljegyzések a beat-korszakból

Végel László: A jövő sem lesz a régi
2020/ 60-80

60 A. Gergely András: Álcázott sajtó-zsemle

61 A. Gergely András: Kulturális tárgy, "realista" megítélés, értelmezési káosz

62 Operett-élet – túlélési kísérletek a szórakoztatóipartól a szemantikai zajig

63 A tánc eredete – és megannyi világa

64 Hírnevet ígérő múltidézés - A. Gergely András

65 Kultúraközi vándorlás, igazságos befolyás, ember-érték méltósága

66 Műsziklától a megfigyelőtoronyig

67 Teremteni, büntetni, újrakezdeni

68 A. Gergely András: Bűn mint Élet

69 Értékszerepek, s--zokásminták, nemzedékek

70 A szédült nemzettől a birodalom végéig

71 Mohács, Goethe, Erazmus – az utókorra hagyva

72 Zeneboldogok – avagy esetpéldák a zenei befogadás felől

73 A. Gergely András: A világnézeti függés mozgalmi autonómiája

74 Hagyomány, értékrend, innováció

75 A. Gergely András: Homo sapiensből homo deus

76 Öreg varánuszok szánalmas barátsága

77 Az emlékezet szőttese, meg a mesterember missziója

78 Csend és hang, szó és szöveg

79 A. Gergely András: Nemzedékhiba az Úton-lét?