Wspólnie czytamy Biblię

ze zrozumieniem 😊

Czytamy Stary Testament w świetle Nowego Testamentu, doktorów Kościoła oraz nauk rabinicznych. Materiał jest tłumaczeniem francuskich opracowań księdza Alain Dumont.

Można nas śledzić na Facebooku lub na Youtubie.

Zapraszamy też na Koło Biblijne parafii św. Trójcy przy ulicy Solec 61 w Warszawie. Spotkania mają miejsce w drugą i czwartą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w domu parafialnym.

Uczniowie z Emaus

Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia WE WSZYSTKO, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (Łk 24, 25-27)


Orędzia Królowej Pokoju

Drogie dzieci!

Słuchajcie, gdy pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary i zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha.

Dziatki, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, więc ponownie wzywam was, abyście nosili Słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, dziatki, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim.

Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami.

Rozmyślajcie i módlcie się i wtedy Bóg narodzi się w waszych sercach, a wasze serca napełnią się radością.

Dziękuję, że odpowiedzieliśmy na moje wezwanie.

25/08/1996

Postawcie Pismo święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je, rozważajcie i uczcie się jak Bóg kocha swój naród.

25/01/1999

Wzywam was, abyście poprzez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przebywali razem w spotkaniu z Bogiem, który nieskończenie kocha swoje stworzenia.

25/09/1999

Niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego. W ten sposób staniecie się nauczycielami religii w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat pójdzie lepszą drogą, a miłość zawładnie światem.

25/04/2005

Wzywam was, abyście głosili Ewangelię w waszych rodzinach. Dziatki, nie zapominajcie o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu i dawajcie świadectwo własnym życiem, iż wierzycie i żyjecie Słowem Bożym.

25/01/2006

W waszej rodzinie umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą przy Bogu. Nie zapominajcie, że jesteście przemijający niczym kwiat na polu, który jest widoczny z daleka, ale w momencie znika.

25/01/2007

Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim zapisane będą dla was życiem.

25/02/2012

Wzywam was do osobistego nawrócenia i modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą.

25/04/2013

Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach.

25/01/2014


Św. Teresa z Ávili

Całe zło świata bierze się z braku jasnego poznania prawdy Pisma Świętego.

Vita 40, 1.

Księga Rodzaju, rozdziały 11-25

Księga Rodzaju, rozdział 26

Księga Rodzaju, rozdziały 27-36

Księga Rodzaju, rozdziały 37-50

Synowie Jakuba-Izraela spędzili 400 lat w Egipcie. Jak mogli tam zachować swoją tożsamość?

Księga Wyjścia, rozdziały 1-6

Księga Wyjścia, rozdziały 7-11

Księga Wyjścia, rozdziały 12-13

Księga Wyjścia, rozdziały 14-18

Prawo Boże dla chrześcijan


Prawo Mojżeszowe dla Chrześcijan - zapraszam do współtworzenia tego działu poprzez umieszczenie komentarzy.