3.6. Nahasteak banantzeko zenbait metodo

Bai nahaste heterogeneoak, bai homogeneoak, prozedura fisikoen bidez bereiz daitezke.


Nahaste heterogeneoen osagaiak bereizteko ondoko teknikak erabiltzen dira:

A.Baheketa : Infografia

B.Banaketa magnetikoa

C.Iragazketa

D.Dekantazioa


Nahaste homogeneoen osagaiak banatzeko , beste teknika hauek erabiltzen dira:

E. Kromatografia

F. Kristalizazioa

G. Destilazioa.