10.2.1. Argiaren abiadura

Uhin guztiak ez dira modu eta abiadura berean hedatzen.

    • Argia
    • Soinua

Soinua alde guztietara hedatzen da.

Soinuak ingurune materiala behar du hedatu ahal izateko; soinua hutsean ez da hedatzen.

Hedapen abiadura airean : v = 340 m/s

Hedapen abiadura uretan : v = 1500 m/s