10.2.Argia

Zenbait objektuk argia igortzen dute, eta beste batzuek, berriz, beste gorputz batzuetatik iristen zaien argia islatzen dute.

Simulazioa.

Argi-iturriak

Argia igortzen duten gorputzak dira

Bi motatakoak izan daitezke:

  • Naturalak. Eguzkia eta gainerako izarrak
  • Artifizialak.Bonbillak,kandela piztuak, linternak...

Argi-igorle sekundarioak

Argi-iturriek argitzen dituztenean soilik igortzen dute argia; argi-iturrietatik iristen zaien argiaren zati bat xurgatu eta gainerakoa islatzen dute.

Xurgatze-ahalmenaren arabera, gorputzak gardenak, zeharrargiak eta opakuak dira:

  • Gardenak: argiari igarotzen uzten diote, eta haietan zehar, argi eta garbi ikus daitezke objektuak; izan ere, ez dute xurgatzen iristen zaien argi gehiena.
  • Zeharrargiak: Argiaren zati bat igarotzen uzten diote, baina argiaren zati bat sakabanatzen dutenez, ezin dugu haietan zehar oso argi ikusi.
  • Opakuak: Argiari igarotzen uzten ez dioten objektuak dira; iristen zaien argi guztia islatzen dute.