8.2.Energia-transferentziak

Energiak ez du formarik,ezta pisurik,bolumenik,kolorerik eta usainik ere.

Energiaren ezaugarri bat energia-transferentzia da:

Energia transferitu egin dezakegu.Energia erraz igaro daiteke gorputz batetik beste batera (ura berotzean energia-transferentzia gertatzen da tenperaturarik altueneko ingurunetik tenperaturarik baxueneko ingurunera)