1.1. Nola egiten dute lan zientzialariek?

METODO ZIENTIFIKOA

Metodo zientifikoan, urrats hauek eman behar dira:

1. Problema planteatzea : Behaketa egin

2. Hipotesia formulatzea : Galderak egin

3. Hipotesia egiaztatzea:

  • Esperimentu bat planifikatzea
  • Esperimentua egitea
  • Datuak lortzea
  • Datuak aztertzea

4. Ondorioak ateratzea

  • Emaitzak interpretatzea

5. Emaitzak jakinaraztea

  • Txosten zientifikoa


Hipotesi faltsuak baztertzen dira eta besteak taula eta grafikoetan jasotzen dira.

Lege zientifiko bat frogatua geratu den hipotesi bat da, eta bi edo gehiago aldagairen arteko erlazioa adierazten du.