8.1.4. Energia mekanikoa

Energia mekanikoa. Simulazioa

Energia zinetikoa eta potentzialaren batura da.

  • Energia zinetikoa, Ec

Mugitzen ari diren gorputzek duten energia mota da.

Ec = 1/2 · m · v2

Energia zinetikoa. Simulazioa

  • Energia potentziala,Ep

Gorputzek beren posizioa dela eta duten energia mota da

Ep = m · g · h

Energia potentziala.Simulazioa