1.2.2. Unitateen multiploak eta azpimultiploak

Neurri batzuk adierazteko beharrezkoa da unitate handiagoak edo txikiagoak erabiltzea multiploen eta azpimultiploen bidez.