4.1.3. Partikula azpiatomikoak

PARTIKULA AZPIATOMIKOAK: Atomoa baino txikiagoak diren eta atomoa osatzen duten partikulak.

Atomoa, bere osotasunean, elektrikoki neutroa da; alegia, ez du karga elektrikorik.