2.4.2. Gurutzegrama eta Test: Tenperatura-denbora grafikoak