7.4.Kalkulu estekiometrikoak

1.Erreakzio kimikoa doitu.

2.Doikuntzak molen arteko erlazioa emango digu.

3.Masa atomikoetatik abiatuz masak lortu.

4.Gasak eta B.Netan baldin badaude: 1 mol=22,4 L

Oharra: B.N.(baldintza normalak) : P=1 atm,T=273ºK