01. Erreferentzia-sistema

Gorputz baten higidura aztertzeko espazioko puntu bat edo puntu multzo bat hartzen dugu erreferentziatzat. Eta horri erreferentzia puntu deritzo.

Gorputz bat higitzen ari da, baldin eta posizioz aldatzen bada erreferentzia-sistemarekiko. Hala izan ezean, pausagune-egoeran dagoela esango dugu.